دوره آنلاین ایین نگارش و مکاتبات اداری

فهرست مطالب سرفصل ومحتوا دوره: ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نگارش بررسی نقش و جایگاه «نامه» به عنوان ابزاری کارآمد…
تومان 599,500

دوره ۱۶ ساعته کوچینگ برای مدیران

فهرست مطالب  مهارت کوچینگ برای مدیران سرفصل کارگاه: آشنایی با کوچینگ ابزارهای کوچینگ مهارت های کوچ مدل کوچینگ فرهنگ کوچینگی…
تومان 1,308,000

سیزدهمین دوره ۸۸ ساعته آنلاین مدیریت حرفه ای منابع انسانی(گروه ۱۳)

فهرست مطالب دوره ۸۸ ساعته آنلاین مدیریت حرفه ای منابع انسانی مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با…
تومان 4,905,000

ارتباطات درون سازمانی

توضیحات اساتید دوره: دکتر محسن فرجی - دکتر فاطمه امیر آبادی   ملاحظات: ویژه کارشناسان و مدیران سازمان‌ها  
تومان 545,000

ویژه‌ تربیت‌ ارزیاب‌ جایزه‌ تعالی منابع انسانی(سطح یک)

سرفصل های دوره دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح یک آشنایی با مدیریت منابع انسانی و مدل های تعالی منابع انسانی…
تومان 1,090,000

مهارت های کوچینگ برای مدیران منابع انسانی

فهرست مطالب مدیریت سنتی به ۵ اصل مدیریت تکیه دارد. در مدیریت مدرن، برای هدایت مناسب تر تیم های کاری…
تومان 3,815,000

کانون ارزیابی

سرفصل های دوره کانون ارزیابی سه پایه اصلی مراکز ارزیابی عبارتست از :شایستگی‌ها ، تمرین‌ها و ارزیابان.  تمرین های کانونهای…
تومان 1,090,000

چهارمین دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب ﻫﺪف از دوره: دوره آﻣﻮزﺷﻰ آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﺪﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل…
تومان 1,090,000

قانون کار (آنلاین)

فهرست مطالب قانون کار رابطه رسمی بین نیروی انسانی و سازمان مهمترین خواسته طرفین است که در چارچوب قانون کار…
تومان 170,000

طراحی ساختار سازمانی

فهرست مطالب قانون کار و تامین اجتماعی کلیات و مشمولین قانون کار آشنایی با مباحث مطروحه در قرارداد کار و…
تومان 720,000