خبرنامه شماره ۵۵

لطفا جهت نمایش روی خبرنامه ۵۵ لینک نمایید.

رایگان!

خبرنامه شماره ۵۴

لطفا جهت نمایش روی خبرنامه شماره ۵۴  کلیک نمایید.

رایگان!

خبرنامه شماره ۵۳

لطفا جهت نمایش روی خبرنامه شماره ۵۳  کلیک نمایید.

رایگان!

راهنمای استقرار استاندارد گزارشگری سرمایه انسانی ۳۰۴۱۴ ویرایش ۲۰۱۸

معرفی کتاب هلدینگ ها، شرکت ها، نهادها، ارگان ها می توانند از این پس فرایند، قالب و اطلاعات گزارشدهی خود…
تومان 45,000

کارگاه حرفه ای منابع انسانی بین المللی PHRi

فهرست مطالب   برای کسب اطلاعات بیشتر بروشور دوره را مطالعه فرمایید .   توضیحات اساتید دوره: آقای دکتر باستانی…
تومان 7,000,000

زبان انگلیسی برای مدیران منابع انسانی تراز جهانی

فهرست مطالب زبان انگلیسی برای مدیران منابع انسانی تراز جهانی به فضل خدای منان دپارتمان زبان‌های خارجی انجمن مدیریت منابع…
تومان 3,500,000

شیوه های رهبری در سازمان

معرفی کتاب شیوه‌های رهبری در سازمان، شش شیوه تمرین ضروری و بی‌انتها را برای رهبران مشتاق تعیین می‌کند که آن‌ها…
تومان 110,000

آزمون بهزیستی روانی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت آن است که وضعیت نگاه به زندگی که در روانشناسی مثبت بسیار مهم است سنجیده…
تومان 8,000

بسته سنجش و تحلیل دانش‌آموزی و دانشجویی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت شناخت چهارچوب زیربنایی شخصیت شناخت الگوهای ترجیحی ذهنی و سبکهای پایه رفتاری شناخت استعدادهای عمومی…
تومان 180,000

هوش هیجانی با نگره سازمانی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات هوش هیجانی یک مفهوم وسیع و چندکاربرده است. بخشی از توان ذهنی انسان در شهود هیجانی، درک احساسات،…
تومان 30,000

سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات این سنجش بسیار خاص است که معمولا کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. حجم هیجان برونگرایی و میزان نیاز…
تومان 20,000

سنجش نواحی مغز – گزارش بلند

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 60,000

سنجش نواحی مغز – گزارش کوتاه

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 20,000

هوش هیجانی با نگره اجتماعی

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 30,000