دوره آنلاین ایین نگارش و مکاتبات اداری

فهرست مطالب سرفصل ومحتوا دوره: ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نگارش بررسی نقش و جایگاه «نامه» به عنوان ابزاری کارآمد…
تومان 599,500

دوره ۱۶ ساعته کوچینگ برای مدیران

فهرست مطالب  مهارت کوچینگ برای مدیران سرفصل کارگاه: آشنایی با کوچینگ ابزارهای کوچینگ مهارت های کوچ مدل کوچینگ فرهنگ کوچینگی…
تومان 1,308,000

دهمین دوره ۸۸ ساعته آنلاین مدیریت حرفه ای منابع انسانی(گروه ۱۰)

فهرست مطالب دوره ۸۸ ساعته آنلاین مدیریت حرفه ای منابع انسانی مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با…
تومان 4,360,000

ارتباطات درون سازمانی

توضیحات اساتید دوره: دکتر محسن فرجی - دکتر فاطمه امیر آبادی   ملاحظات: ویژه کارشناسان و مدیران سازمان‌ها  
تومان 545,000

ویژه‌ تربیت‌ ارزیاب‌ جایزه‌ تعالی منابع انسانی(سطح یک)

سرفصل های دوره دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح یک آشنایی با مدیریت منابع انسانی و مدل های تعالی منابع انسانی…
تومان 1,090,000

مهارت های کوچینگ برای مدیران منابع انسانی

فهرست مطالب مدیریت سنتی به ۵ اصل مدیریت تکیه دارد. در مدیریت مدرن، برای هدایت مناسب تر تیم های کاری…
تومان 3,815,000

کانون ارزیابی

سرفصل های دوره کانون ارزیابی سه پایه اصلی مراکز ارزیابی عبارتست از :شایستگی‌ها ، تمرین‌ها و ارزیابان.  تمرین های کانونهای…
تومان 1,090,000

چهارمین دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب ﻫﺪف از دوره: دوره آﻣﻮزﺷﻰ آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﺪﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل…
تومان 1,090,000

قانون کار (آنلاین)

فهرست مطالب قانون کار رابطه رسمی بین نیروی انسانی و سازمان مهمترین خواسته طرفین است که در چارچوب قانون کار…
تومان 170,000

حل مسئله و تصمیم گیری در شرایط بحران(آنلاین)

سرفصل های دوره روش های حل مسئله و تصمیم گیری مسئله یابی مسئله شناسی مسئله و تعریف مسئله انواع مسئله…
تومان 160,000

کارگاه آموزشی تقویت مهارت‌های مصاحبه‌گری براساس تکنیک CBBI

سرفصل های دوره کارگاه آموزشی تقویت مهارت های مصاحبه گری براساس تکنیک CBBI آشنایی با رویکردهای مختلف مصاحبه‌گری و شناسایی…
تومان 720,000

خودارزیابی براساس مدل تعالی منابع انسانی

توضیحات اساتید دوره: مهندس محمد کارگرشورکی ، مهندس صمد بابایی، مهندس مسعود ابراهیمی ویژه کارشناسان و مدیران حوزه منابع انسانی
تومان 400,000

نظام ارزیابی عملکرد و بهره وری سازمان

توضیحات اساتید دوره: دکتر عبدالرضا حافظی   ملاحظات: ویژه کارشناسان و مدیران سازمان‌ها  
تومان 320,000

مدیریت عملکرد

فهرست مطالب مدیریت عملکرد مدیریت عملکرد از مهمترین و در عین حال یکی از اثرگذارترین فعالیت‌هایی است که در چارچوب فرآیندهای مدیریت…
تومان 720,000