کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی کسب وکارمحور

توضیحات اساتید دوره: دکتر بهروز قلیچ لی ویژه مدیران و کارشناسان  
تومان 360,000

کارگاه آموزشی شایستگی های رهبری

توضیحات اساتید دوره: دکتر بهروز قلیچ لی ویژه مدیران و کارشناسان  
تومان 360,000

کارگاه مربیگری (coaching workshop)

توضیحات اساتید دوره: دکتر بهروز قلیچ لی ویژه مدیران و کارشناسان  
تومان 360,000

مربیگری (coaching)

توضیحات اساتید دوره: دکتر داریوش غلامزاده ویژه مدیران و کارشناسان  
تومان 720,000

تدوین اظهارنامه براساس مدل تعالی منابع انسانی

توضیحات اساتید دوره: مهندس محمد کارگرشورکی ، مهندس صمد بابایی ، مهندس مسعود ابراهیمی ویژه کارشناسان و مدیران حوزه منابع انسانی…
تومان 400,000

دوره تربیت ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی

توضیحات اساتید دوره: دکتر مسعود همایونفر، دکتر  عبدالرضا حافظی، دکتر ابراهیم شیخ  ویژه کارشناسان و مدیران حوزه منابع انسانی آشنایی…
تومان 780,000

آموزش مدل تعالی منابع انسانی

توضیحات اساتید دوره: دکتر مسعود همایونفر، دکتر  عبدالرضا حافظی  ویژه تمامی مدیران و کارشناسان سازمان‌ها
تومان 360,000