کتاب مدل تعالی منابع انسانی ویرایش ۱۴۰۱ انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

معرفی کتاب انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، نخستین ویرایش مدل تعالی منابع انسانی را در سال ۱۳۸۸ به جامعه مدیران…
تومان 70,000

راهنمای استقرار استاندارد گزارشگری سرمایه انسانی ۳۰۴۱۴ ویرایش ۲۰۱۸

معرفی کتاب هلدینگ ها، شرکت ها، نهادها، ارگان ها می توانند از این پس فرایند، قالب و اطلاعات گزارشدهی خود…
تومان 45,000

شیوه های رهبری در سازمان

معرفی کتاب شیوه‌های رهبری در سازمان، شش شیوه تمرین ضروری و بی‌انتها را برای رهبران مشتاق تعیین می‌کند که آن‌ها…
تومان 130,000

تحلیل گری منابع انسانی

معرفی کتاب انجمن مدیریت منابع انسانی به منظور توسعه توانمندی ها و ارائه خدمات مدیریت حرفه ای در حوزه منابع…
تومان 80,000

کتاب هرکسی را پیری باید : پرورش استعدادها در محیط

معرفی کتاب این کتاب در موضوع منتورینگ منبع اصیل تلقی می شود که آخرین چاپ آن در سال ۲۰۰۲ بوده…
تومان 10,000

کتاب دانشگاه سازمانی

معرفی کتاب کتاب "" دانشگاه سازمانی "" دستنامه ای (HAND BOOK ) است گردآوری شده از تجربیات مدیران منابع انسانی…
تومان 120,000

کتاب شکفتن گل سرخ

معرفی کتاب خداوند متعال در آیه ۲۱ سوره احزاب پیامبر (ص) را اسوه حسنه می نامد و در آیه ۴…
تومان 10,000

کتاب بررسی سلامت کارکرد منابع انسانی

معرفی کتاب این کتاب که حاصل یک پیمایش وسیع و عمیق در زمینه مدیریت منابع انسانی در سرتاسر اروپا است…
تومان 70,000

کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی

معرفی کتاب انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در راستای تحقق یکی از اهداف خود در خصوص توسعه دانش و ایجاد…
تومان 15,000

کتاب استعداد یابی و جانشین پروری

معرفی کتاب انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندیهای مورد انتظار در مدیران اقدام به…
تومان 80,000

کتاب چگونه می توان کارکنان را مدیریت کرد

معرفی کتاب چگونه می‌توان کارکنان را مدیریت کرد، عنوان کتابی است که به همت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران چاپ…
تومان 70,000

کتاب راهنمای جامع مدیریت و رهبری

معرفی کتاب راهنمای جامع مدیریت و رهبری عنوان کتابی است که به همت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران چاپ و…
تومان 130,000

کتاب مدیریت منابع انسانی در اروپا

معرفی کتاب این کتاب که با همکاری انجمن اروپایی مدیریت کارکنان (EAPM) به رشته تحریر درآمده، چالش های خاص و…
تومان 100,000