• جهت تکمیل پرسشنامه از دکمه زیر استفاده نمایید.
  • توجه نمایید این دکمه شما را به سامانه پرسشنامه منتقل خواهد کرد.
  • در سامانه‌ی پرسشنامه، به پرسشنامه/پرسشنامه‌های مرتبط با پکیج انتخابی خود دسترسی خواهید داشت.
  • در صورتی که بیش از یک پرسشنامه در سامانه برای شما فعال بود به تمام آنها پاسخ دهید.
  • در صورتی که خرید شما نهایی نشده‌باشه پس از زدن دکمه زیر و مراجعه به سامانه پزسشنامه، هیچ پرسشنامه‌ای برای پر کردن در اختیار شما قرار نخواهدگرفت.
  • در صورتی که خرید شما نهایی شده و پس از ورود به سامانه پرسشنامه هیچ پرسشنامه‌ای ملاحظه نکردید مراتب را از طریق تماس تلفنی یا بخش ارتباط با ما مطرح نمایید تا همکاران مشکل شما را بررسی نمایند.
  • خرید شما پس از پرداخت و تایید از سوی کارشناسان، نهایی خواهدشد بنابراین تا زمان نهایی شدن خرید خود منتظر بمانید.