لطفا فرم ثبت نام را تکمیل و به ایمیل 

iranshrm83@gmail.com ارسال نمایید .

 

فرم ثبت نام در تور تعالی منابع انسانی