setiz-corona

 

در تدوین و طراحی آیین نامه اجرائی تاسیس شعب ، مطالعات و بررسی های لازم انجام گردید  و در جلسات متعدد با حضور صاحبنظران ، متخصصین و  فرهیختگان مدیریت منابع انسانی روی این موضوع بحث و تبادل نظر بعمل آمد كه با توجه به نتیجه حاصل شده كه شرح آن در زیر آمده است ، آئین نامه اجرائی تاسیس شعب در استانها تهیه گردید و جهت اجرا برای متقاضیان در استانها ارسال شد.

(( تاسیس شعب در استانها باید به طور كامل با شرایط و راهكارهای مناسب صورت پذیرد در غیر اینصورت با پیامدهای منفی مواجه خواهد شد ، پیشنهاد می شود شعبه ها با محوریت مركز اصلی انجمن تشكیل شوند ، در محدوده زمانی خاصی ، به عنوان مثال یك دوره 12 تا 18 ماهه از حمایت های انجمن برخوردار شوند ، این حمایتها چه به لحاظ فكری و چه مالی ، شعب را در آستانه بلوغ رسانده و مقدمات فعالیت مستقل آنها را فراهم می سازد . ))

 

متن آيين نامه اجرايي

 

فرم درخواست نمایندگی

تعداد بازدیدکنندگان

Today 49

All 642915

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42