سبد خرید

راهنمای خرید

كتاب "" دانشگاه سازماني "" دستنامه اي (HAND BOOK ) است گردآوري شده از تجربيات مديران منابع انساني و مديران آموزش و توسعه ي سازمانهاي پيشرو ، كه اقدامات مربوط به آموزش و توسعه منابع انساني خود را در يك چارچوب مدون و يكپارچه به نام دانشگاه سازماني ، سازماندهي نموده اند . هدف از گردآوري و تأليف اين كتاب توسط "" دكتر مارك آلن "" اين بوده است كه براي ساير مديراني كه هنوز اقدامي براي يكپارچه سازي فعاليتهاي آموزش و توسعه منابع انساني خود بصورت استراتژيك نكرده اند ، يك راهنماي عملي فراهم نمايد . اين راهنما ، تجربيات گرانبهائي از صنايع مختلف را در قالب فعاليتهاي استاندارد آموزش و توسعه در خود گنجانده است .

فصل هاي مهم اين كتاب عبارتند از :

روزشمار راه اندازي داشنگاه سازماني تويوتا
اداره دانشگاه سازماني ، به مثابه يك بنگاه اقتصادي
دانشگاه سازماني به مثابه يك اهرم استراتژيك در سازمان
شركاي استراتژيك دانشگاه سازماني
بهترين تجربه ها در دانشگاه هاي سازماني
كاركردهاي دانشگاه سازماني در زمينه آموزش
استفاده از تكنولوژي براي افزايش يادگيري در دانشگاه سازماني
ارزيابي اثربخشي در دانشگاه سازماني
اندازه گيري ROI  در دانشگاه سازماني
دانشگاههاي سازماني بين المللي در اروپا ، استراليا وآسياي جنوب شرقي
Price: 12,000ت
Quantity: