سبد خرید

راهنمای خرید

این كتاب كه حاصل یك پیمایش وسیع و عمیق در زمینه مدیریت منابع انسانی در سرتاسر اروپا است ، به موضوعات كلیدی مانند استراتژی سازمانی، فرهنگ ، توسعه فردی و نگهداری كاركنان می پردازد و مدیریت منابع انسانی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

كتاب " بررسی سلامت كاركرد منابع انسانی " ابزار بهینه كاوی بسیار ارزشمندی را در اختیار متخصصین منابع انسانی قرار می دهد تا كار واحد خود را درون سازمان ارزیابی كنند و بتوانند برای بهبود عملكرد آن تصمیم بگیرند . گزارشها طوری طراحی شده اند كه به مدیران اجازه می دهد تا با بكار بستن درسهای این پژوهش ها در سازمانهای خود ، رویه های برتر را درگستره صنایع مورد نظر توسعه دهند.

این كتاب توسط آقای غلامحسین لك ترجمه و از طرف انجمن مدیریت منابع انسانی ایران انتشار یافته است.

Price: 10,000ت
Quantity: