سبد خرید

راهنمای خرید

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در راستای تحقق یكی از اهداف خود در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندی‌های مورد انتظار در مدیران، اقدام به چاپ و انتشار كتاب «پرورش راهبردی منابع انسانی» نموده است.
كتاب مذكور با نگرشی استراتژیك تدوین شده و به ویژه به استراتژی و توسعه منابع انسانی می‌پردازد كه هم به جهت‌گیری كلی سازمان كمك می‌كند و هم یادگیری افراد را تسهیل می‌بخشد.
براساس چنین تحلیل و نگرشی، خرید این كتاب را به اعضاء محترم توصیه می‌نماید.

Price: 15,000ت
Quantity: