سبد خرید

راهنمای خرید

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندیهای مورد انتظار در مدیران اقدام به چاپ و انتشار كتاب « استعدادیابی و جانشین پروری » نموده است .

این كتاب كه توسط جناب آقای دكتر ابوالعلائی تدوین شده ، به دو موضوع استعدادیابی و  جانشین پروری پرداخته است ، ضمن مروری بر برنامه های مدیران ، تجربیات چند سازمان موفق جهانی را نیز در ارتباط با استعدادیابی و جانشین پروری در معرض  دید خوانندگان خود قرار می دهد و به این ترتیب اثر ارزشمند و راهگشا برای مدیران بویژه مدیران منابع انسانی خواهد بود.

Price: 12,000ت
Quantity: