سبد خرید

راهنمای خرید

چگونه مي‌توان کارکنان را مديريت کرد، عنوان کتابي است که به همت انجمن مديريت منابع انساني ايران چاپ و منتشر شده است. نويسنده کتاب مايکل آرمسترانگ و مترجمان آن سيد احمد طباطبايي، محمدرضا بابائي و زهرا دولتي مقدم است.نويسنده جنبه‌هاي کليدي مديريت و رهبري کارکنان را به طور کاربردي بيان مي‌کند و در فصل‌هاي مختلف به مباحثي نظير: توانمندسازي، سازماندهي و برانگيختن کارکنان، تيم سازي، مديريت تغيير و عملکرد مي‌پردازد.اين کتاب براي مديران به منزله تعالي ديدگاه با نگرش مديريت منابع انساني است، و به همين دليل مطالعه آن به مديران، به ويژه مديران منابع انساني کشور توصيه مي‌شود.چگونه مي‌توان کارکنان را مديريت کرد، در حجم کم و مدت زمان محدود، مديران را با نگرش منابع انساني در بحث مديريت کارکنان آشنا مي‌کند.

Price: 12,000ت
Quantity: