setiz-corona

 

به منظور تقويت و ارتقاء قابليت و توان مديران منابع انسانى در راستاى کمک به توسعه اقتصادى، علمى، فنى و بازرگانى موسسات صنعتى و خدماتى کشور و ايجاد آمادگى براى راهيابى به بازارهاى جهانى، «انجمن مديريت منابع انسانى ايران» تشکيل گرديده است و داراى شخصيت حقوقى مستقل و استقلال مالى مى‌باشد و به صورت صنفى و غير انتفاعى فعاليت مى‌نمايد.

انجمن مديريت منابع انسانى در راستاى اشاعه فرهنگ، توسعه دانش و ارتقاى سطح پژوهش در حوزه مديريت منابع انسانی در نظر دارد بين محققان و متخصصانى که به گونه‌اى با دانش مديريت منابع انسانى و توسعه نظام‌هاى مربوطه سروکار دارند، ارتباط برقرار نمايد.

ايجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربيات، ايده‌ها و بررسى مسائل مشترک و صنفى اعضاء از جمله برنامه‌هاى انجمن است که در جهت تحقق اين هدف تشکيل گردهمائى‌هـاى علمى مرتبط با مديريت منابع انسانى درسطح ملى، منطقه‌اى و بين المللى و اعزام نماينده به گردهمـايى‌هاى مشابه مد نظر است. همچنين ايجاد بانکهاى اطلاعاتى از آخرين دست آوردها و پيشرفتهاى علمى، انتشار کتب و نشريات و طراحى نرم افزارهاى مرتبط که مى‌تواند بسيار سودمند باشد، در دستور کار قرار دارد.

انجمن مدیریت منابع انسانی به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همکارى با نهادهاى ذيربط، در سياستگذارى و تدوين قوانين و مقررات مربوط مشارکت نمايد.

 

ماموریت انجمن در افق 1404

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران تشکلی حرفه ای است که نیازهای حال و آینده سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادها، دستگاه ها، مدیران و متخصصین منابع انسانی را در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی با رویکردهای زیر تامین می کند:

  • سامان دهی و توسعه حرفه منابع انسانی
  • ارائه مدل ها و راه کارهای مناسب در جهت تعالی منابع انسانی
  • ارائه و ترویج راه حل های نوآورانه،پیشدستانه و متناسب با مقتضیات کشور در حوزه منابع انسانی
  • توسعه دانش مدیریت منابع انسانی وکاربردی کردن آن
  • همکاری در تدوین و تصویب و جاری سازی قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط در کشور
  • توسعه مشارکت متخصصین و مدیران منابع انسانی کشور در رویکرد های بالا

صداقت و همدلی

خلاقيت، نوآوري و بهبود مستمر

حرفه­اي گرايي

پاسخگوئي و مسئوليت­پذيري

مشاركت و بهره­گيري از خرد جمعي

تعهد و احترام

مشاركت گروهی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با مدیریت منابع انسانی و خدمات در جهت

حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ایجاد بانك اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن

فعالیت برای جذب و مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن

ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو

انجام هر گونه فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف انجمن

حمایت از منافع مشترك اعضاء

ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء

تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز مدیریت منابع انسانی و یا مشاركت در تدوین آنها

برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش

های داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن

صدور گواهینامه های آموزشی و حرفه ای منابع انسانی با تأكید بر جنبه های تكمیلی اجرائی و عملیاتی و استراتژیك و سیاستگذاری منابع انسانی

كمك در جهت ایجاد سازمان نظام مدیریت منابع انسانی

 برگزاری کنفرانس منابع انسانی

 اجرای جایزه تعالی منابع انسانی

اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني و توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش و ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات و تجربيات

توانمندی در انجمن در جهت ارائه پیشنهادها و نظرات به منظور مشاركت در سیاستگذاری و تدوین قوانین و مقررات

توسعه حرفه منابع انساني

دریافت فایل

نام فایل: اساسنامه انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات فایل: 13

حجم فایل: 774 کیلو بایت

 

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشكل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد .

مجمع عمومی بر دو نوع است :

  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده

شرح وظایف و اختیارات هر نوع از مجامع در اساسنامه انجمن آمده است .

انجمن بوسیله هیأت مدیره ای مركب از هفت عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضاء صاحب كارت بازرگانی ( یا كارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ) كه بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت 3 سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد .

وظایف ، اختیارات و حدود مسؤلیت هیأت مدیره در اساسنامه انجمن مشخص شده است .

  

 

 homayounfar

 

 

نام: احمد
نام خانوادگی: بذلی
سمت: نایب رئیس اول
پست الکترونیکی: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bazli
 

 

 

 

 

mirkhani

 

 

 

 نام: عباس
نام خانوادگی: غفاری
سمت: عضو هیات مدیره و خزانه دار
پست الکترونیکی:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

abbas-ghaffari

 

 

 

 نام:عین اله

نام خانوادگی: فرامرز
سمت: عضو هیات مدیره
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

faramarz

 

 

 

نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: حافظی
سمت: عضو هیات مدیره
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hafezi

 

 

 

نام: افشین
نام خانوادگی: دبیری
سمت: عضو هیات مدیره
پست الکترونیکی:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 dabiri

به استناد ماده 40 اساسنامه ، هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج ، یك نفر شخص حقیقی را به صورت موظف به عنوان دبیر انتخاب نماید . هیأت مدیره می تواند تمام یا بخشی از وظایف خود را به دبیر تقویض نماید.

 

نام: محسن
نام خانوادگی: صابری
سمت: دبیر
تلفن: 88807908
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                        saberi  

 

مجمع با توجه به شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه یك نفر را از بین اعضاء برای مدت یكسال به عنوان بازرس انتخاب می نماید .

 

     

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: مراد عباسی

سمت: بازرس

تلفن: 48222438

پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     moradabbasi

تعداد بازدیدکنندگان

Today 1

All 643150

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42