یكی از اهداف انجمن «  توسعه دانش و ارتقای سطح پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی » است كه در راستای دسترسی به این هدف اقدام به انتشار كتب، خبرنامه و برگزاری همایشها و كنفرانسهای تخصصی نموده است . خواهشمند است پس از خرید از طریق همین سایت با شماره 88807908-021 تماس حاصل نمایید.

 

الف ) عناوین كتبی كه چاپ و منتشر شده  است :

        1.راهنمای جامع مدیریت و رهبری (جديد)

        2.مدیریت منابع انسانی در اروپا (جديد)

3. چگونه میتوان کارکنان را مدیریت کرد (جديد) 

4. بررسی سلامت و كاركرد منابع انسانی

5. شكفتن گل سرخ

6.هركسی را پیری باید : پرورش استعدادها در محیط

7. استعداد یابی و جانشین پروری

8. دانشگاه سازمانی 

9. پرورش راهبردی منابع انسانی


تعداد بازدیدکنندگان

Today 80

All 629113