دوره هاي آموزشي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني

انجمن مديريت منابع انساني ايران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران و كارشناسان شركت هاي متقاضي حضور در فرايند جايزه تعالي منابع انساني اقدام به برگزاري دوره هاي زير نموده است.

دوره هاي آموزشي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني

دریافت فایل ( حجم 574 کیلوبایت)

photo 2018-04-03 11-00-23