در فرايند نهمين دوره جايزه 25 سازمان متقاضي حضور بودند كه در نهايت 17 سازمان موفق شدند مطابق جدول زمانبندي تعيين شده اظهارنامه هاي خود را به دبيرخانه جايزه ارائه نمايند و ارزيابي آنها توسط تيم هاي ارزيابي انجام گرفت.مديران عامل اين سازمان ها جوايز خود را در دو زمان صبح و عصر روز 16 آبان ماه 1396 همزمان با سيزدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني كه در سالن بين المللي رازي برگزار گرديد در مراسمي باشكوه با حضور 1000 نفر از مديران و متخصصين حوزه منابع انساني كشور توسط وزير محترم صنعت, معدن و تجارت جناب آقاي شريعتمداري و وزير اسبق اين وزارتخانه جناب آقاي مهندس نعمت زاده و تني چند از مقامات كشوري دريافت كردند.

دریافت فایل سازمان های برتر

9-dore-4 9-dore-3 9-dore-2 9-dore-1

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42