مراسم هشتمين دوره جايزه تعالي منابع انساني همزمان با دوازدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني در روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1395 طي مراسمي با شكوه در سالن بين المللي برج ميلاد برگزار شد. در اين دوره جايزه تعداد زيادي از سازمان هاي متقاضي حضور در جايزه را بودند كه در نهايت 27 سازمان موفق به ارائه اظهارنامه در زمان تعيين شده شدند و ارزيابي آنها توسط تيم هاي ارزيابي مجرب انجام گرفت كه مديران عامل اين سازمان ها جوايز خود را توسط تني چند ازمقامات كشوي دريافت كردند.

دریافت فایل سازمان های برتر 

  8-dore-3 8-dore-2 8-dore-1

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42