در فرايند هفتمين دوره جايزه تعداد 33 سازمان با ارسال درخواست كتبي تقاضاي حضور در اين دوره را داشتند كه در نهايت 25 سازمان موفق شدند مطابق برنامه زمانبندي جايزه اظهارنامه خود را به دبيرخانه تحويل داداه و در ارزيابي اين دوره شركت كنند.

سازمان هاي برتر اين دوره در مراسمي باشكوه كه در سالن همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي در روز 26 آبان ماه 1394 برگزار گرديد جوايز خود را از جناب آقاي ربيعي مقام محترم وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي و تني چند از مقامات كشوري دريافت كردند.

دریافت فایل سازمان های برتر

7-dore-4 7-dore-3 7-dore-2 7-dore-1

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42