setiz-corona

 

مدتي است كه وارد هزاره سوم شده ايم ، بشر براي دستيابي به پيشرفتهاي سريع علمي و تكنو لوژيكي سرمايه گذاري هاي مختلفي را انجام داده و عرصه دانش نيز روز به روز گسترده تر و پيچيده تر شده است. هر چند اين تحولات ضرورت كسب دانش و مهارت را صد چندان كرده است ، اما بر يك اصل كليدي و سرنوشت ساز اذعان دارد و آن اينكه منابع انساني اصلي ترين سرمايه بنگاه هاي اقتصادي مي باشد به گونه اي كه در اختيار داشتن منابع انساني كيفي وحائز توانمنديها و مهارتهاي متناسب با نيازمنديهاي سازمانهاي امروزي تنها مزيت رقابتي آنها محسوب مي گردد. - بر اين اساس توانمند سازي منابع انساني به يكي از دغدغه هاي اصلي مديران سازمانها تبديل شده و توسعه آنها نيز جايگاه ويژه اي را در سازمانها به خود اختصاص داده است . مدل تعالي منابع انساني با بهره گيري از مدل هاي تعالي سازماني ، به همت انجمن مديريت منابع انساني ايران و با همكاري و تلاش جمعي از انديشمندان اين حوزه در طول چند سال تحقيق و كار مداوم طراحي و آماده اجرا گرديد ، اين مدل يك چارچوب جامع مبتني بر مجموعه اي از ارزشهاي محوري ، معيارها و شاخص ها در حوزه منابع انساني سازمان است كه به مديران منابع سازماني كمك مي كند با ارزيابي مستمر فعاليتها ، فرايند و نتايج منابع انساني سازمان نقاط قوت و فرصت ها را شناسايي و براي بهبود آنها و رسيدن به سازمان ياد گيرنده و توسعه يافته برنامه ريزي نمايند.

آشنایی با مدل تعالی سازمانی

دریافت فایل

 نام فایل: فراخوان دوازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی و فراخوان ارزیابان
نوع فایل: pdf

حجم فایل: 432 کیلو بایت

دریافت فایل

 

به منظور سياستگذاري ،راهبري و هدايت جايزه تعالي منابع انساني ، شورایي مركب از افراد حقيقي و حقوقي با تركيب زير تشكيل مي گردد .

 

الف : تركيب شوراي راهبري

1- معاونت منابع انساني /معاونت ذيربط هر وزارتخانه مرتبط با موضوع جايزه و يا نماينده آنها

2- رئيس كنفدراسيون صنعت و يا نماينده ايشان

3- رئيس اتاق بازرگاني و يا نماينده ايشان

4- رئيس انجمن مديريت منابع انساني ايران

5- رئيس انجمن علوم مديريت و يا نماينده ايشان

6- رئيس شبكه مشاوران مديريت و مهندسي ايران و يا نماينده ايشان

7- 5 نفر از مديران منابع انساني شركت هاي بزرگ و SMEها ، اعم از دولتي و خصوصي

8- 5 نفر از استادان مديريت منابع انساني دانشگاه هاي معتبر به انتخاب هيات مديره انجمن مديريت منابع انساني

9- مدير جايزه تعالي منابع انساني

 ب : اعضاي شوراي راهبري

 

  نام و نام خانوادگی وزارتخانه/موسسه/دانشگاه
1 آقاي سيد حسن هفده تن وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
2 آقاي علي منافي وزارت نيرو
3 آقاي عباس دفتري وزارت نفت
4 آقاي محمد شهرابي فراهاني وزارت صنعت،معدن و تجارت
5 آقاي عباس غفاري انجمن مدیریت منابع انسانی
6 آقاي سيد رضا رضوان مدني سازمان توسعه صنايع و معادن ايران
7 خانم ناهيد رضائي سازمان تامين اجتماعي
8 آقاي فرشيد شكر خدائي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
9 آقاي دكتر خدايار ابيلي دانشگاه تهران و سازمان مديريت صنعتي
10 خانم دكتر نسرين جزني دانشگاه شهيد بهشتي
11 آقاي دكتر بهروز دري دانشگاه شهيد بهشتي
12 آقاي دكتر رهنماي رود پشتي دانشگاه آزاد اسلامي
13 آقاي سيد مسعود همايونفر انجمن مديريت منابع انساني ايران
14 آقاي دكتر بهروز قليچ لي انجمن مديريت منابع انساني ايران
15 آقاي پرويز بيات انجمن مديريت ايران
16 آقاي دکتر داریوش مهاجر
كنفدراسيون صنعت ايران
17 آقاي حميد رحمتيان گروه بانک مسکن
18 آقاي دكتر هاشمي انجمن مديريت منابع انساني ايران
19 آقاي احمد بذلي انجمن مديريت منابع انساني ايران
20 آقاي جمشيد بيژني انجمن مديريت منابع انساني ايران
21 آقاي موسي بيات انجمن مديريت منابع انساني ايران
22 آقاي ناصر فتحي توسعه مديران تابان (بخش خصوصي)
23 آقاي دكترعبدالرضاحافظي  بخش خصوصي
24 دكتر محمد رضا سپهري موسسه كار و تامين اجتماعي
25 آقاي صادق صاحبي توانير
26 آقای ابوالفضل کیانی بختیاری
سازمان مدیریت صنعتی ايران
27 آقای حسین سلیمیان سايپا
28 آقاي محسن صابري مدير جايزه تعالي منابع انساني

 

 

به منظور تدوين ، نظارت و بازنگري در زمينه كليه مباحث علمي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني و همچنين بررسي و اعلام نتايجنهائي ارزيابي به سازمانها ، شورائي مركب ازحداكثر 20 نفر از متخصصان سازماني و دست اندركاران دانشگاهي مرتبط با حوزه مديريت منابع انساني تشكيل مي گردد.

 

  نام و نام خانوادگي وزارتخانه / مؤسسه / دانشگاه
1 خانم دكتر نسرين جزني دانشگاه شهيد بهشتي
2 آقاي دكتر خدايارابيلي دانشگاه تهران
3 آقاي مهندس مسعود همايونفر انجمن مديريت منابع انساني
4 آقاي دكتر بهروز قليچ لي انجمن مديريت منابع انساني
5 آقاي دكتر بهروز دري دانشگاه شهيد بهشتي
6 آقاي دكتر عباس غفاري انجمن مديريت منابع انساني
7 آقاي دكتر ذبيح اله هاشمي انجمن مديريت منابع انساني
8 آقاي دكتر ناصر مير سپاسي دانشگاه آزاد اسلامي
9 آقاي دكتر بهزاد ابوالعلائي سازمان مديريت صنعتي
10 آقاي مهندس ابراهيم عليخواه تراكتور سازي ايران
11 آقاي مهندس عبدالرضا حافظي بخش خصوصي
12 آقاي دكتر سيد احمدطباطبائي استاد دانشگاه
13 آقاي دكتر مهدي الواني دانشگاه علامه طباطبایی
14 آقاي دكتر ابراهيم شيخ شهرداری تهران

 

دبیر خانه وظیفه تهیه برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره فرآیند ، تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی ، ابلاغ مصوبات كمیته راهبری به كمیته های علمی و داوری ، اجرای كلیه فعالیت های كارشناسی مورد نیاز شوراها و كمیته های مختلف ، اطلاع رسانی مستمر در خصوص اعطاء جایزه به كلیه سازمانها ، انجام فراخوان عمومی و در صورت نیاز برگزاری همایش به نحو مقتضی و سایر فعالیتهای مرتبط با امور اجرائی فرآیند اعطای جایزه را بر عهده دارد.

به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر میان كمیته های داوری ، علمی و دبیرخانه جایزه با كمیته راهبری جهت اجرای هر چه دقیق تر فرآیند اعطای جایزه یك نفر فرد آگاه به فرآیند مذكور ترجیحا با سابقه مدیریتی مناسب و نام آشنا در مباحث مدیریت منابع انسانی به عنوان مدیر جایزه از سوی رییس كمیته راهبری انتخاب می گردد .

در حال حاضر آقای محسن صابری سمت مدیریت جایزه را بر عهده دارد.

از زمان شروع فعالیت جایزه تعالی منابع انسانی فعالیتهای زیر انجام شده است : 

 1.فعاليت شوراي راهبري

 

شوراي راهبري جايزه تعالي منابع انساني به عنوان عاليترين اركان جايزه، هدايت و مديريت جايزه تعالي منابع انساني را به عهده دارد، اين شورا تا كنون 9 جلسه با حضور فعال اعضاء در محل دبيرخانه انجمن مديريت منابع انساني ايران داشت . و اين تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمود:

 

الف- بررسي و مطالعه مدل جايزه و اعمال اصلاحات لازم

ب- تصويب برنامه زماني اجراي فرايند اعطاي جايزه در اولين دوره جايزه

ج- تصويب شرايط احراز ارزيابان جايزه و نحوه انتخاب آنها

د- انتخاب اعضاي شوراي علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني

ز- تصويب شرح وظايف اركان جايزه شامل شوراي راهبري ، علمي و داوري مدير و دبيرخانه جايزه

ه-بررسی و بازنگری مدل تعالی منابع انسانی

    

2.فعاليتهاي شوراي علمي و داوري

 شوراي علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني در دو دوره جايزه با برگزاري جلسات متعدد و تشكيل كميته اي"" تحت نام كميته هماهنگي شوراي علمي و داوري "" نظارت بر عمليات ارزيابي سازمانهاي متقاضي جايزه را به عهده گرفت.

كميته هماهنگي شوراي علمي و داوري متشكل از آقايان همايونفر، حافظي، عليخواه ,شجاعي صابری و فتحی به طور مستمر بر عمليات ارزيابي سازمانهاي متقاضي نظارت داشت و با برگزاري جلساتي طولاني با ارزيابان ارشد به دقت امتيازات اختصاص داده شده را مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصله را به شوراي علمي و داوري گزارش مي نمود كه در نهايت شوراي علمي و داوري با بررسي مجدد نتايج امتيازات سازمانها راتاييد و اعلام نمود.

از اقدامات ديگر شوراي علمي وداوري بازنگري و ويرایش مدل تعالي منابع انساني ميباشد.این شورا به کمیته هماهنگی شورای علمی و داوری ماموریت داد تا بعد از اخذ نظرات ذینفعان جایزه مثل شرکت های ارزیابی شده اساتید و متخصصان منابع انسانی ارزیابان جایزه اصلاحات لازم را روی مدل اعمال نماید.

این کمیته بعد از برگزاری جلسات متعدد نسبت به بازنگری و ویرایش مدل اقدام نمود که هم اکنون آن را در همین سایت ملاحطه می فرمایید.از نکات برجسته بعد از ویرایش مدل, ارزیابی سازمانهای متقاضی دومین دوره جایزه تعالی منابع انسانی, با مدل ویرایش شده بوده است .انجمن مدیریت منابع انسانی با درخواست از صاحبنظران برای اعلام نقطه نظرات خود درباره مدل در صدد است تا بعد از بازنگری احتمالی دوم ,این مدل را به عنوان یک مدل ملی مطرح و به کلیه سازمانها اعلام نماید.

 

 

انجمن مديريت منابع انساني ايران براي ارزيابي شرکت‌هاي متقاضي جايزه تعالي منابع انساني در يک اقدام کليدي تربيت ارزياب را سرلوحه کار خود قرار داد و در همين راستا از شروع جايزه تعالي منابع انساني يعني سال 1387 تا کنون دوره‌هاي آموزشي زير را در دو سطح ذيل به مورد اجرا گذاشت. متقاضياني که اين دو سطح را با موفقيت طي نمايند به عنوان ارزياب جايزه تعالي منابع انساني محسوب شده، علاوه بر ارائه خدمات به سازمان خود در فرآيند ارزيابي‌هاي جايزه با انجمن همکاري خواهند نمود.

سطح1) به مدت 2 روز کامل «16 ساعت» شامل دروس مديريت منابع انساني، مدل‌هاي تعالي منابع انساني، نحوه خودارزيابي سازمان‌ها، تدوين اظهارنامه.

سطح2) به مدت 2 روز کامل«16 ساعت» شامل منطق ارزيابي رادار، ارزيابي انفرادي جلسات ترکيب و اجماع، بازديد از محل “Site visiteˮ  وبه همراه کارگاههاي آموزشي و...

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1387

□ تعداد شرکت کنندگان 91 نفر طي چهار دوره مجزا

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1388

□ تعداد شرکت کنندگان 56 نفر

سطح 1) 40 نفر

سطح 2) 16 نفر

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1389

□ تعداد شرکت کنندگان 119 نفر

سطح 1) 67 نفر

سطح 2) 52 نفر

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1390

□ تعدا شرکت کنندگان 102 نفر

سطح 1) 59 نفر

سطح 2) 43 نفر

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1391

□ تعداد شرکت کنندگان 98 نفر

سطح 1) 68 نفر

سطح2) 30 نفر

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1392 

□ تعداد شرکت کنندگان 95 نفر

سطح 1) 42 نفر

سطح2) 53 نفر

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1393

□ تعداد شرکت کنندگان 114 نفر

سطح 1) 72 نفر

سطح2) 42 نفر

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1394

□ تعداد شرکت کنندگان 129 نفر

سطح 1) 67 نفر

سطح2) 62 نفر

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1395

□ تعداد شرکت کنندگان 116 نفر

سطح 1) 84 نفر

سطح2) 32 نفر

 

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1396

 

□ تعداد شرکت کنندگان 80 نفر

 

سطح 1) 50 نفر

 

سطح2) 30 نفر

 

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1397

 

□ تعداد شرکت کنندگان 412 نفر

 

سطح 1) -- نفر

 

سطح2) -- نفر

 

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1398

 

□ تعداد شرکت کنندگان 62 نفر

 

سطح 1) 42 نفر

 

سطح2) 20 نفر

 

 

 

 

3.اسامی ارزیابان اولین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

4.اسامی ارزیابان دومین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

5.اسامی ارزیابان سومین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

6.اسامی ارزیابان چهارمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

7.اسامی ارزیابان پنجمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

8.اسامی ارزیابان ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

9. اسامی ارزیابان هفتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

10.اسامی ارزیابان هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

11.اسامی ارزیابان نهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

دریافت فایل اسامی

 

 12.اسامی ارزیابان دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

 دریافت فایل اسامی

 

 13.اسامی ارزیابان یازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

 

 دریافت فایل اسامی

 

 

اولين دوره فراخوان جايزه تعالي منابع انساني از نيمه سال 1387 آغاز گرديد آخرين مهلت دريافت اظهارنامه متقاضيان براي سطح نشان تا تاريخ 30/10/87 بود و براي سطوح تقدير نامه و گواهينامه تا 15/03/88 ادامه داشت.
در فرايند اولين دوره جايزه 20 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه در نهايت 8 سازمان با ارسال اظهارنامه در اين فرايند حضور يافتند . بعد از بررسي اظهارنامه متقاضيان و برگزاري جلسات تركيب و اجماع و SiteVisit «بازديد از محل» توسط ارزيابان جايزه و اختصاص امتياز به اين سازمانها، نتيجه نهائي توسط كميته علمي وداوري جايزه مورد بررسي قرار گرفت كه سازمانهاي زير به عنوان برترين هاي حوزه منابع انساني در اولين دوره جايزه معرفي شدند و جوايز خود را طي مراسمي با شكوه در روز شنبه مورخ 20/04/88 در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما از وزير محترم صنايع و معادن دريافت داشتند.
 
- ساپكو
نشان برنزي ****
- ايران خودرو
نشان برنزي   ***
- مگاموتور
تقديرنامه ****
- تراكتورسازي
تقدير نامه ***
- ستاد گروه بهمن
تقديرنامه **
- ساخت تجهيزات و ابزارآلات سايپا
تقديرنامه **
- دنده فن آور
تقديرنامه **
- موسسه مالي و اعتباري مهر
گواهينامه

          

 

فراخوان دومين دوره جايزه تعالي منابع انساني از نيمه دوم سال 1388 از طريق درج آگهي در سايت انجمن و ارسال نامه آغاز گرديد. سازمانهاي متقاضي تا تاريخ 30/10/1388 مهلت داشتند نسبت به ثبت نام اقدام کنند که در همان ابتداي فراخوان با استقبال قابل قبولي مواجه گرديد،و در مهلت قانوني 23 سازمان بزرگ و متوسط کتباً مراتب حضور خود را به دبير خانه جايزه اعلام کردند.متقاضيان سطح نشان تا پايان اسفند 88 و متقاضيان سطوح گواهينامه و تقدير نامه مجاز بودند تا تاريخ 30/4/89 اظهار نامه هاي خود را به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند. بعد از دريافت اظهار نامه ،تيم هاي ارزيابي متشکل از  9 سر ارزياب و 29 نفر ارزياب تشکيل گرديد. بعد از ارزيابي هاي فردي و گروهي و برگزاري جلسات ترکيب و اجماع ،بازديد از محل "site visit"در ماههاي خرداد و تير 1389 انجام گرفت و نتيجه ارزيابي حوزه منابع انساني سازمانهاي متقاضي دومين دوره جايزه تعالي منابع انساني توسط ارزيابان اعلام و در شوراي علمي و داوري بعد از بررسي هاي دقيق امتيازات، سازمانهاي زير به عنوان سازمانهاي برتر معرفي شدند که طي مراسمي با شکوه در روز 11 مرداد ماه 1389 همزمان با ششمين کنفرانس توسعه منابع انساني جوايز خود را در سالن همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از دست معاونت محترم توسعه سرمايه هاي انساني رياست جمهوري و تني چند از مقامات کشوري دريافت داشتند.

شرکت تام ايران خودرو نشان برنزي 3 ستاره تعالي منابع انساني
گروه مپنا نشان برنزي 3 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت فولاد خوزستان تقدير نامه 4 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت پالايش گاز سرخون و قشم                تقدير نامه 3 ستاره تعالي منابع انساني
گروه بهمن تقدير نامه 3 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت مزدا يدک تقدير نامه 2 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت بهمن ديزل تقدير نامه 2 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت گاز استان اصفهان گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت ايران خودرو ديزل گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت منطقه 4 عمليات انتقال گاز مشهد      گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت سيمان داراب گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت صنايع ريلي ايران خودرو (ايريکو) گواهينامه تعالي منابع انساني
سازمان مديريت صنعتي گواهينامه تعالي منابع انساني

 

 

    

فراخوان سومين دوره جايزه تعالي منابع انساني از نيمه دوم سال 1389 آغاز گرديد كه بعد از اعلام فراخوان تا پايان ارديبهشت 1390 ثبت نام از متقاضيان ادامه داشت.

در سومين دوره جايزه تعالي منابع انساني 34 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه در نهايت با توجه به مهلت دريافت اظهارنامه تا پايان تيرماه 1390 فقط 19 سازمان توانستند اظهارنامه خودشان را به موقع براي دبيرخانه جايزه ارسال نمايند كه از اين تعداد 17 سازمان به شرح زير موفق شدند يكي از سطوح گواهينامه ، تقديرنامه و نشان سومين دوره جايزه تعالي منابع انساني را دريافت كنند.

مراسم اعطاي جايزه در روز شنبه مورخ 14 آبان در سالن همايش­هاي صدا و سيما با حضور پرشكوه تعداد 1000 نفر از مديران عامل، مديران و مسئولين حوزه­هاي منابع انساني كشور برگزار گرديد و جوايز سازمان­هاي برتر توسط جناب آقاي دكترلطف ا... فروزنده معاون محترم توسعه سرمايه هاي انساني رياست جمهوري و جناب آقاي دكتر مهدي غضنفري وزير محترم صنعت،معدن و تجارت و تني چند از مقامات دير كشوري، به مديران عامل اين سازمان­ها اعطاء شد.

 

شرکت فولاد خوزستان نشان برنزی 3 ستاره تعالی منابع انسانی
ستاد گروه (بهمن موتور) تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی
گروه صنعتی بارز تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت ایساکو تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت پتروشیمی تبریز تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت مزدا یدک تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت کیسون تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت گاز استان اصفهان تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت ایران دوچرخ تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت ایسیکو گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت اپکو گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت خدمات بیمه ای بهمن گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت داروسازی ابوریحان گواهی نامه تعالی منابع انسانی

 

 

                    

 

در چهارمين دوره جايزه تعالي منابع انساني 35 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه با توجه به اتمام مهلت ارسال اظهارنامه مطابق برنامه زمانبندي اين دوره يعني 31/05/1391,در نهايت 23 سازمان اظهارنامه هاي خود را به موقع به دبيرخانه جايزه ارسال داشتند كه بعد از بررسي اين اظهارنامه ها توسط تيم هاي ارزيابي, برگزاري جلسات تركيب و اجماع و بازديد از محل “site visit” ، 21 سازمان زير موفق شدند.يكي از سطوح گواهي‌نامه, تقديرنامه و نشان چهارمين دوره جايزه تعالي منابع انساني را دريافت كنند.

اعطاي جوايز چهارمين دوره جايزه روز دوشنبه مورخ 29 آبان 1391 در مراسم با شكوهي با حضور اساتيد اين حوزه, مديران عامل, مديران و مسئولان حوزه هاي منابع انساني كشور در سالن همايش هاي صداو سيما برگزار گرديد و مديران عامل سازمان هاي برتر در حوزه منابع انساني جوايز خود را از جناب آقاي دكتر عزيزي معاونت محترم توسعه سرمايه‌هاي انساني رياست جمهور و تني چند از مقامات كشوري دريافت كردند.
 
شركت فولاد خوزستان نشان برنزي سه ستاره تعالي منابع انساني
گروه صنعتي بارز تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني
شركت بيمه ملت تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني
شركت خدمات فني رنا تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني
شركت منطقه 4 عمليات انتقال گاز تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت توزيع داروپخش تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت ساخت تجهيزات سپاهان(گروه مپنا) تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت مهندسي وساختمان صنايع نفت OIEC تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت داروسازي ابوريحان تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
سازمان بنادر و دريانوردي تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان گواهينامه تعالي منابع انساني
اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران- بندر نوشهر گواهينامه تعالي منابع انساني
اداره كل بنادر و دريا نوردي استان گيلان- بندر انزلي گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت مهركام پارس گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت توسعه نفت و انرژي قشم گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس        گواهينامه تعالي منابع انساني
مؤسسه مهندسين مشاور ساحل گواهينامه تعالي منابع انساني
مجتمع صنايع لاستيك يزد گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت توزيع نيروي برق استان يزد گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت پترو پارس ليميتد گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت فولاد مهر سهند گواهينامه تعالي منابع انساني
 

مراسم اعطاي جوايز پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني 28 آبان ماه سال جاري در سالن همايش هاي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.مديران عامل 32 سازمان برتر جوايز خود را طي مراسمي از محمدباقر نوبخت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و غلامرضا شافعي رئيس هيأت عامل سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران و تني از مقامات کشوري دريافت کردند. دبير جايزه تعالي منابع انساني اظهار داشت: به منظور قدرداني از سازمان‌هاي برتر در حوزه منابع انساني که در فرآيند پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني شرکت کرده‌اند، جوايزي در سه سطح گواهي‌نامه، تقديرنامه و نشان اعطا شد.

محسن صابري گفت: فرآيند جايزه  نسبت به سال 91 رشد صعودي داشته است  و 3 سازمان در سطح نشان، 23 سازمان در سطح تقديرنامه و 6 سازمان در سطح گواهي‌نامه موفق به ارسال اظهارنامه شدند و در نهايت سازمان هاي ذيل در سطوح فوق نايل به دريافت جايزه تعالي در پنجمين دوره شدند.

محسن صابري در ادامه افزود: فراخوان آغاز ششمين دوره جايزه طبق برنامه زمانبندي در تاريخ 28 آبان ماه در همين مراسم اعلام شد.

بانك پاسارگاد نشان برنزي 3 ستاره 
بيمه ملت تقديرنامه 4 ستاره
شركت ايساكو تقديرنامه 4 ستاره
سازمان بنادر و دريا نوردي  تقديرنامه 3 ستاره
شركت انتقال داده هاي آسيا تك تقديرنامه 3 ستاره
شركت اروند پلاستيك تقديرنامه 3 ستاره
شركت داروسازي ابوريحان  تقديرنامه 3 ستاره
بانک تجارت  تقديرنامه 3 ستاره
شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC) تقديرنامه 3 ستاره
بانك انصار  تقديرنامه 3 ستاره 
شركت شاسي سازي ايران تقديرنامه 2 ستاره 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان  تقديرنامه 2 ستاره 
بانك رفاه  تقديرنامه 2 ستاره 
شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو  تقديرنامه 2 ستاره 
شركت امداد خودرو ايران تقديرنامه 2 ستاره 
اداره كل بندر و دريانوردي بندر خرمشهر  تقديرنامه 2 ستاره 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان- بندر انزلي تقديرنامه 2 ستاره 
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم تقديرنامه 2 ستاره 
مؤسسه مهندسين مشاور ساحل تقديرنامه 2 ستاره 
گروه سپاسد تقديرنامه 2 ستاره 
شركت مهندسي و توسعه سروك آذر گواهي‌نامه 
اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر گواهي‌نامه 
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان گواهي‌نامه 
شرکت دخانيات ايران  گواهي‌نامه 
شرکت فولاد سپيد فراب کوير گواهي نامه 
شركت مهر كام پارس  گواهي نامه 
اداره كل بنادر و دريانوردي  استان مازندران- بندر نوشهر  گواهي‌نامه 
مجتمع صنايع لاستيك يزد گواهي‌نامه 
شركت توسعه  و نو آوري شهر  گواهي‌نامه 
اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر  گواهي نامه 
بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد گواهي‌نامه 
شهرداري  منطقه 18 گواهي‌نامه 

        

 

مراسم ششمين دوره جايزه تعالي منابع انساني، بيست و هفتم آبان ماه سال 1393 در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد.

در فرآيند ششمين دوره جايزه تعالي منابع انساني چهل و دو سازمان با ارسال درخواست کتبي و فرم تقاضاي حضور براي شرکت در ششمين دوره جايزه تعالي اعلام آمادگي کردند، ولي در نهايت سي و سه سازمان موفق شدند به موقع اظهارنامه خود را به دبيرخانه جايزه تحويل داده و در ارزيابي اين دوره شرکت نمايند.

سازمان هاي شرکت کننده در فرآيند ششمين دوره جايزه تعالي در سه سطح نشان، تقديرنامه و گواهي نامه به شرح ذيل نائل به کسب جوايز خود شدند.

شايان ذکر است فراخوان هفتمين دوره جايزه تعالي منابع انساني و فراخوان تربيت ارزياب در اين مراسم توزيع گرديد.

 

بانك پاسارگاد نشان برنزي 4 ستاره
کيسون نشان برنزي 3 ستاره
پتروپارس تقديرنامه 4 ستاره
بهمن ديزل تقديرنامه 4ستاره
مزدا يدک تقديرنامه 4 ستاره
آسياتک تقديرنامه 4 ستاره
بانک انصار تقديرنامه 4 ستاره
بانک مسکن تقديرنامه 3 ستاره
داروپخش تقديرنامه 3 ستاره
امداد خودرو ايران تقديرنامه 3 ستاره 
تعاوني خاص کاركنان ايران خودرو تقديرنامه 3 ستاره 
شرکت سيبا موتور تقديرنامه 3 ستاره 
اداره کل بنادر و دريانوردي خرمشهر تقديرنامه 3 ستاره 
پتروشيمي شهيد تندگويان تقديرنامه 2 ستاره 
بانک شهر تقديرنامه 2 ستاره 
ايسيکو تقديرنامه 2 ستاره 
مهركام پارس تقديرنامه 2 ستاره 
سروک آذر تقديرنامه 2 ستاره 
خدمات بيمه اي بهمن تقديرنامه 2 ستاره 
موسسه فرهنگي ديجيتال کليد طلايي جهان تقديرنامه 2 ستاره 
توربو کمپرسور تک خاورميانه (توربو تک) تقديرنامه 2 ستاره
شهرداري شيراز گواهي‌نامه 
اداره دريانوردي خوزستان (بندر امام خميني) گواهي‌نامه 
پخش هجرت گواهي‌نامه 
OICO گواهي نامه 
شرکت توسعه طرح هاي صنعتي فناوران پارسيان گواهي نامه 
فناپ گواهي‌نامه 
ليزينگ ايرانيان گواهي‌نامه 
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گواهي‌نامه 
اداره کل راه و شهرسازي يزد گواهي نامه 
ليزينگ اقتصاد نوين گواهي‌نامه 
لوله گستر اسفراين گواهي‌نامه 

 

6-dore-3 6-dore-2 6-dore-1

در فرايند هفتمين دوره جايزه تعداد 33 سازمان با ارسال درخواست كتبي تقاضاي حضور در اين دوره را داشتند كه در نهايت 25 سازمان موفق شدند مطابق برنامه زمانبندي جايزه اظهارنامه خود را به دبيرخانه تحويل داداه و در ارزيابي اين دوره شركت كنند.

سازمان هاي برتر اين دوره در مراسمي باشكوه كه در سالن همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي در روز 26 آبان ماه 1394 برگزار گرديد جوايز خود را از جناب آقاي ربيعي مقام محترم وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي و تني چند از مقامات كشوري دريافت كردند.

دریافت فایل سازمان های برتر

7-dore-4 7-dore-3 7-dore-2 7-dore-1

مراسم هشتمين دوره جايزه تعالي منابع انساني همزمان با دوازدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني در روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1395 طي مراسمي با شكوه در سالن بين المللي برج ميلاد برگزار شد. در اين دوره جايزه تعداد زيادي از سازمان هاي متقاضي حضور در جايزه را بودند كه در نهايت 27 سازمان موفق به ارائه اظهارنامه در زمان تعيين شده شدند و ارزيابي آنها توسط تيم هاي ارزيابي مجرب انجام گرفت كه مديران عامل اين سازمان ها جوايز خود را توسط تني چند ازمقامات كشوي دريافت كردند.

دریافت فایل سازمان های برتر 

  8-dore-3 8-dore-2 8-dore-1

در فرايند نهمين دوره جايزه 25 سازمان متقاضي حضور بودند كه در نهايت 17 سازمان موفق شدند مطابق جدول زمانبندي تعيين شده اظهارنامه هاي خود را به دبيرخانه جايزه ارائه نمايند و ارزيابي آنها توسط تيم هاي ارزيابي انجام گرفت.مديران عامل اين سازمان ها جوايز خود را در دو زمان صبح و عصر روز 16 آبان ماه 1396 همزمان با سيزدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني كه در سالن بين المللي رازي برگزار گرديد در مراسمي باشكوه با حضور 1000 نفر از مديران و متخصصين حوزه منابع انساني كشور توسط وزير محترم صنعت, معدن و تجارت جناب آقاي شريعتمداري و وزير اسبق اين وزارتخانه جناب آقاي مهندس نعمت زاده و تني چند از مقامات كشوري دريافت كردند.

دریافت فایل سازمان های برتر

9-dore-4 9-dore-3 9-dore-2 9-dore-1

در فرآيند دهمين دوره جايزه تعالي منابع انساني، 45 سازمان به طور کتبي حضور خود را اعلام و  37 سازمان  اظهارنامه خود را به دبيرخانه جايزه تحويل و داوطلب ارزيابي حوزه منابع انساني سازمان خود براساس مدل تعالي منابع انساني شدند.
37 سازمان در اين دوره  موفق به كسب حوايز خود شدند كه مديران عامل سازمان هاي برتر, لوح يادبود و جوايز خود را درمراسمي با شكوه در چهاردهمين كنفرانس توسعه منابع انساني در روز سه شنبه 25 ديماه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما  از تني چند از مقامات كشوري دريافت داشتند.

دریافت فایل سازمان های برتر

دوره هاي آموزشي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني

انجمن مديريت منابع انساني ايران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران و كارشناسان شركت هاي متقاضي حضور در فرايند جايزه تعالي منابع انساني اقدام به برگزاري دوره هاي زير نموده است.

دوره هاي آموزشي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني

دریافت فایل ( حجم 574 کیلوبایت)

فرم ثبت نام در جايزه تعالي منابع انساني     (دریافت فایل   Word   یا    Pdf )

   

راهنمای متقاضیان یازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی


دریافت فایل ( حجم  1/78 مگابایت)

تعداد بازدیدکنندگان

Today 1

All 643150

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42