مدتي است كه وارد هزاره سوم شده ايم ، بشر براي دستيابي به پيشرفتهاي سريع علمي و تكنو لوژيكي سرمايه گذاري هاي مختلفي را انجام داده و عرصه دانش نيز روز به روز گسترده تر و پيچيده تر شده است. هر چند اين تحولات ضرورت كسب دانش و مهارت را صد چندان كرده است ، اما بر يك اصل كليدي و سرنوشت ساز اذعان دارد و آن اينكه منابع انساني اصلي ترين سرمايه بنگاه هاي اقتصادي مي باشد به گونه اي كه در اختيار داشتن منابع انساني كيفي وحائز توانمنديها و مهارتهاي متناسب با نيازمنديهاي سازمانهاي امروزي تنها مزيت رقابتي آنها محسوب مي گردد. - بر اين اساس توانمند سازي منابع انساني به يكي از دغدغه هاي اصلي مديران سازمانها تبديل شده و توسعه آنها نيز جايگاه ويژه اي را در سازمانها به خود اختصاص داده است . مدل تعالي منابع انساني با بهره گيري از مدل هاي تعالي سازماني ، به همت انجمن مديريت منابع انساني ايران و با همكاري و تلاش جمعي از انديشمندان اين حوزه در طول چند سال تحقيق و كار مداوم طراحي و آماده اجرا گرديد ، اين مدل يك چارچوب جامع مبتني بر مجموعه اي از ارزشهاي محوري ، معيارها و شاخص ها در حوزه منابع انساني سازمان است كه به مديران منابع سازماني كمك مي كند با ارزيابي مستمر فعاليتها ، فرايند و نتايج منابع انساني سازمان نقاط قوت و فرصت ها را شناسايي و براي بهبود آنها و رسيدن به سازمان ياد گيرنده و توسعه يافته برنامه ريزي نمايند.

آشنایی با مدل تعالی سازمانی

دریافت فایل

 نام فایل: فراخوان هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی و فراخوان ارزیابان
نوع فایل: pdf

حجم فایل: 1640 کیلو بایت

دریافت فایل

 

به منظور سياستگذاري ،راهبري و هدايت جايزه تعالي منابع انساني ، شورایي مركب از افراد حقيقي و حقوقي با تركيب زير تشكيل مي گردد .

 

الف : تركيب شوراي راهبري

1- معاونت منابع انساني /معاونت ذيربط هر وزارتخانه مرتبط با موضوع جايزه و يا نماينده آنها

2- رئيس كنفدراسيون صنعت و يا نماينده ايشان

3- رئيس اتاق بازرگاني و يا نماينده ايشان

4- رئيس انجمن مديريت منابع انساني ايران

5- رئيس انجمن علوم مديريت و يا نماينده ايشان

6- رئيس شبكه مشاوران مديريت و مهندسي ايران و يا نماينده ايشان

7- 5 نفر از مديران منابع انساني شركت هاي بزرگ و SMEها ، اعم از دولتي و خصوصي

8- 5 نفر از استادان مديريت منابع انساني دانشگاه هاي معتبر به انتخاب هيات مديره انجمن مديريت منابع انساني

9- مدير جايزه تعالي منابع انساني

 ب : اعضاي شوراي راهبري

 

  نام و نام خانوادگی وزارتخانه/موسسه/دانشگاه
1 آقاي سيد حسن هفده تن وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
2 آقاي علي منافي وزارت نيرو
3 آقاي عباس دفتري وزارت نفت
4 آقاي محمد شهرابي فراهاني وزارت صنعت،معدن و تجارت
5 آقاي عباس غفاري انجمن مدیریت منابع انسانی
6 آقاي سيد رضا رضوان مدني سازمان توسعه صنايع و معادن ايران
7 خانم ناهيد رضائي سازمان تامين اجتماعي
8 آقاي فرشيد شكر خدائي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
9 آقاي دكتر خدايار ابيلي دانشگاه تهران و سازمان مديريت صنعتي
10 خانم دكتر نسرين جزني دانشگاه شهيد بهشتي
11 آقاي دكتر بهروز دري دانشگاه شهيد بهشتي
12 آقاي دكتر رهنماي رود پشتي دانشگاه آزاد اسلامي
13 آقاي سيد مسعود همايونفر انجمن مديريت منابع انساني ايران
14 آقاي دكتر بهروز قليچ لي انجمن مديريت منابع انساني ايران
15 آقاي پرويز بيات انجمن مديريت ايران
16 آقاي رضا خاكي كنفدراسيون صنعت ايران
17 آقاي حميد رحمتيان گروه صنعتي بهمن
18 آقاي دكتر هاشمي انجمن مديريت منابع انساني ايران
19 آقاي احمد بذلي انجمن مديريت منابع انساني ايران
20 آقاي جمشيد بيژني انجمن مديريت منابع انساني ايران
21 آقاي موسي بيات انجمن مديريت منابع انساني ايران
22 آقاي ناصر فتحي توسعه مديران تابان (بخش خصوصي)
23 آقاي دكترعبدالرضاحافظي  بخش خصوصي
24 دكتر محمد رضا سپهري موسسه كار و تامين اجتماعي
25 آقاي صادق صاحبي توانير
26 دکتر کرمانشاه سازمان مدیریت صنعتی ايران
27 آقای حسین سلیمیان سايپا
28 آقاي محسن صابري مدير جايزه تعالي منابع انساني

 

 

به منظور تدوين ، نظارت و بازنگري در زمينه كليه مباحث علمي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني و همچنين بررسي و اعلام نتايجنهائي ارزيابي به سازمانها ، شورائي مركب ازحداكثر 20 نفر از متخصصان سازماني و دست اندركاران دانشگاهي مرتبط با حوزه مديريت منابع انساني تشكيل مي گردد.

 

  نام و نام خانوادگي وزارتخانه / مؤسسه / دانشگاه
1 خانم دكتر نسرين جزني دانشگاه شهيد بهشتي
2 آقاي دكتر خدايارابيلي دانشگاه تهران
3 آقاي مهندس مسعود همايونفر انجمن مديريت منابع انساني
4 آقاي دكتر بهروز قليچ لي انجمن مديريت منابع انساني
5 آقاي دكتر بهروز دري دانشگاه شهيد بهشتي
6 آقاي دكتر عباس غفاري انجمن مديريت منابع انساني
7 آقاي دكتر ذبيح اله هاشمي انجمن مديريت منابع انساني
8 آقاي دكتر ناصر مير سپاسي دانشگاه آزاد اسلامي
9 آقاي دكتر بهزاد ابوالعلائي سازمان مديريت صنعتي
10 آقاي مهندس ابراهيم عليخواه تراكتور سازي ايران
11 آقاي مهندس عبدالرضا حافظي بخش خصوصي
12 آقاي دكتر سيد احمدطباطبائي توسعه مدیریت و سرمایه های منابع انسانی رئیس جمهور
13 آقاي دكتر مهدي الواني دانشگاه علامه طباطبایی
14 آقاي دكتر ابراهيم شيخ سازمان گسترش نوسازي و صنايع ايران

 

دبیر خانه وظیفه تهیه برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره فرآیند ، تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی ، ابلاغ مصوبات كمیته راهبری به كمیته های علمی و داوری ، اجرای كلیه فعالیت های كارشناسی مورد نیاز شوراها و كمیته های مختلف ، اطلاع رسانی مستمر در خصوص اعطاء جایزه به كلیه سازمانها ، انجام فراخوان عمومی و در صورت نیاز برگزاری همایش به نحو مقتضی و سایر فعالیتهای مرتبط با امور اجرائی فرآیند اعطای جایزه را بر عهده دارد.

به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر میان كمیته های داوری ، علمی و دبیرخانه جایزه با كمیته راهبری جهت اجرای هر چه دقیق تر فرآیند اعطای جایزه یك نفر فرد آگاه به فرآیند مذكور ترجیحا با سابقه مدیریتی مناسب و نام آشنا در مباحث مدیریت منابع انسانی به عنوان مدیر جایزه از سوی رییس كمیته راهبری انتخاب می گردد .

در حال حاضر آقای محسن صابری سمت مدیریت جایزه را بر عهده دارد.

از زمان شروع فعالیت جایزه تعالی منابع انسانی فعالیتهای زیر انجام شده است : 

 1.فعاليت شوراي راهبري

 

شوراي راهبري جايزه تعالي منابع انساني به عنوان عاليترين اركان جايزه، هدايت و مديريت جايزه تعالي منابع انساني را به عهده دارد، اين شورا تا كنون 9 جلسه با حضور فعال اعضاء در محل دبيرخانه انجمن مديريت منابع انساني ايران داشت . و اين تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمود:

 

الف- بررسي و مطالعه مدل جايزه و اعمال اصلاحات لازم

ب- تصويب برنامه زماني اجراي فرايند اعطاي جايزه در اولين دوره جايزه

ج- تصويب شرايط احراز ارزيابان جايزه و نحوه انتخاب آنها

د- انتخاب اعضاي شوراي علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني

ز- تصويب شرح وظايف اركان جايزه شامل شوراي راهبري ، علمي و داوري مدير و دبيرخانه جايزه

ه-بررسی و بازنگری مدل تعالی منابع انسانی

    

2.فعاليتهاي شوراي علمي و داوري

 شوراي علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني در دو دوره جايزه با برگزاري جلسات متعدد و تشكيل كميته اي"" تحت نام كميته هماهنگي شوراي علمي و داوري "" نظارت بر عمليات ارزيابي سازمانهاي متقاضي جايزه را به عهده گرفت.

كميته هماهنگي شوراي علمي و داوري متشكل از آقايان همايونفر، حافظي، عليخواه ,شجاعي صابری و فتحی به طور مستمر بر عمليات ارزيابي سازمانهاي متقاضي نظارت داشت و با برگزاري جلساتي طولاني با ارزيابان ارشد به دقت امتيازات اختصاص داده شده را مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصله را به شوراي علمي و داوري گزارش مي نمود كه در نهايت شوراي علمي و داوري با بررسي مجدد نتايج امتيازات سازمانها راتاييد و اعلام نمود.

از اقدامات ديگر شوراي علمي وداوري بازنگري و ويرایش مدل تعالي منابع انساني ميباشد.این شورا به کمیته هماهنگی شورای علمی و داوری ماموریت داد تا بعد از اخذ نظرات ذینفعان جایزه مثل شرکت های ارزیابی شده اساتید و متخصصان منابع انسانی ارزیابان جایزه اصلاحات لازم را روی مدل اعمال نماید.

این کمیته بعد از برگزاری جلسات متعدد نسبت به بازنگری و ویرایش مدل اقدام نمود که هم اکنون آن را در همین سایت ملاحطه می فرمایید.از نکات برجسته بعد از ویرایش مدل, ارزیابی سازمانهای متقاضی دومین دوره جایزه تعالی منابع انسانی, با مدل ویرایش شده بوده است .انجمن مدیریت منابع انسانی با درخواست از صاحبنظران برای اعلام نقطه نظرات خود درباره مدل در صدد است تا بعد از بازنگری احتمالی دوم ,این مدل را به عنوان یک مدل ملی مطرح و به کلیه سازمانها اعلام نماید.

 

 

انجمن مديريت منابع انساني ايران براي ارزيابي شرکت‌هاي متقاضي جايزه تعالي منابع انساني در يک اقدام کليدي تربيت ارزياب را سرلوحه کار خود قرار داد و در همين راستا از شروع جايزه تعالي منابع انساني يعني سال 1387 تا کنون دوره‌هاي آموزشي زير را در دو سطح ذيل به مورد اجرا گذاشت. متقاضياني که اين دو سطح را با موفقيت طي نمايند به عنوان ارزياب جايزه تعالي منابع انساني محسوب شده، علاوه بر ارائه خدمات به سازمان خود در فرآيند ارزيابي‌هاي جايزه با انجمن همکاري خواهند نمود.

سطح1) به مدت 2 روز کامل «16 ساعت» شامل دروس مديريت منابع انساني، مدل‌هاي تعالي منابع انساني، نحوه خودارزيابي سازمان‌ها، تدوين اظهارنامه.

سطح2) به مدت 2 روز کامل«16 ساعت» شامل منطق ارزيابي رادار، ارزيابي انفرادي جلسات ترکيب و اجماع، بازديد از محل “Site visiteˮ  وبه همراه کارگاههاي آموزشي و...

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1387

□ تعداد شرکت کنندگان 91 نفر طي چهار دوره مجزا

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1388

□ تعداد شرکت کنندگان 56 نفر

سطح 1) 40 نفر

سطح 2) 16 نفر

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1389

□ تعداد شرکت کنندگان 119 نفر

سطح 1) 67 نفر

سطح 2) 52 نفر

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1390

□ تعدا شرکت کنندگان 102 نفر

سطح 1) 59 نفر

سطح 2) 43 نفر

 دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1391

□ تعداد شرکت کنندگان 98 نفر

سطح 1) 68 نفر

سطح2) 30 نفر

دوره هاي تربيت ارزياب در سال 1392 

□ تعداد شرکت کنندگان 95 نفر

سطح 1) 42 نفر

سطح2) 53 نفر

 

 4.اسامي ارزيابان اولين دوره جايزه تعالي منابع انساني   

 

1 محمد رضا اميري  ارزیاب ارشد
2 سيد محمد رضا سكاكي ارزیاب ارشد
3 مسعود ابراهيمي جماراني ارزیاب ارشد
4 افشين دبيري ارزیاب ارشد
5 ابراهيم اسديان ارزیاب
6 عزيزالله ميردار ارزیاب
7 حميد زاهدي ارزیاب
8 عليرضا عزيزاللهي ارزیاب
9 سيد حسين مدني ارزیاب
10 حبيب الله پزشك ارزیاب
11 فرزانه نادر پور ارزیاب
12 لقمان رحمانپور ارزیاب
13 فاطمه خدابخشي زاده ارزیاب
14 محسن پير ارزیاب
15 راضيه تقي زاده ارزیاب
16 محمد انتظاري مقدم ارزیاب
17 محمد عموزاد ارزیاب
18 علي تدين ارزیاب
19 عليرضا غنيمتي ارزیاب
20 حجت الله يبلوئي ارزیاب
21 مصطفي پرخوان ارزیاب
22 محمد انتظاري ارزیاب

 

 

           

5. اسامی ارزيابان دومين دوره جايزه تعالی منابع انسانی 

1 جناب آقاي ابراهيم شيخ ارزیاب ارشد
2 جناب آقاي سيد عماد الدين شجاعي ارزیاب ارشد
3 جناب آقاي افشين دبيري ارزیاب ارشد
4 جناب آقاي محمدعموزاد ارزیاب ارشد
5 جناب آقاي عين اله فرامرز ارزیاب ارشد
6 جناب آقاي مسعود ابراهيمي ارزیاب ارشد
7 جناب آقاي محمد رضا سكاكي ارزیاب ارشد
8 جناب آقاي محمد رضااميري ارزیاب ارشد
9 جناب آقاي جميل جليليان ارزیاب ارشد
10 جناب آقاي امين پارسا ارزیاب
11 سركار خانم مژده قنبري ارزیاب
12 جناب آقاي صمد بابايي ارزیاب
13 جناب آقاي حبيب اله پزشك ارزیاب
14 سركار خانم فرزانه نادر پور ارزیاب
15 جناب آقاي محمد انتظاري ارزیاب
16 جناب اقاي محمد انتظاري مقدم ارزیاب
17 جناب آقاي عليرضا غنيمتي ارزیاب
18 جناب آقاي لقمان رحمان پور ارزیاب
19 جناب آقاي مهدي خداقلي ارزیاب
20 جناب آقاي عادل رضا گودرزي ارزیاب
21 جناب آقاي محمد كاظمي ارزیاب
22 جناب آقاي مهران الفت ارزیاب
23 جناب آقاي عزيز اله ميردار ارزیاب
24 سركار خانم كيميا كردرستمي ارزیاب
25 جناب آقاي محمد فرهادي ارزیاب
26 جناب آقاي تورج صدوقي ارزیاب
27 جناب آقاي سيد عليرضا عزيز الهي ارزیاب
28 جناي آقاي مهدي منصوري نيك ارزیاب
29 جناب آقاي علي اصغر قدردان جوان ارزیاب
30 جناب آقاي كاظم كلب خاني ارزیاب
31 جناب آقاي محمدآقاعليخاني ارزیاب
32 جناب آقاي حسين نمدي ارزیاب
33 جناب آقاي علي تدين ارزیاب
34 جناب آقاي منصور دهقان نجم آبادي ارزیاب
35 جناب آقاي محسن پير ارزیاب
36 جناب آقاي مهرداد معماريان ارزیاب
37 جناب آقاي علي سليمانيان مبصر ارزیاب
38 جناب آقاي مجيد باب الاحوائجي ارزیاب

 

6. اسامی ارزيابان سومین دوره جايزه تعالی منابع انسانی

 

1 بهمن گل محمد زاده ارزياب
2 محمد فرهادي ارزياب
3  محمد كاظمي  ارزياب
4  اصغر یوسف پور  ارزياب
 5  وحید مجدی  ارزياب
 6  فرزانه نادرپور  ارزياب
 7  علیرضا یوسفی  ارزياب
 8  سعید عبدالهی  ارزياب
 9  علي اصغر قدردان جوان  ارزياب
 10  مژده قنبري مباركه  ارزياب
 11  منصور دهقان نجم آبادي  ارزياب
 12  مهدی علیزاده  ارزياب
 13  مصطفی پرخوان  ارزياب
 14  محمد اعظمی نژاد  ارزياب
 15  فاطمه خدابخشي  ارزياب
 16  محمد انتظاري  ارزياب
 17  محسن پير  ارزياب
 18  عادل رضا گودرزي  ارزياب
 19  علی اکبر مراد عباسی  ارزياب
 20  محمد آقاعليخاني  ارزياب
 21  احمدرضا طالبیان  ارزياب
 22  احسان نبی زاده  ارزياب
 23  مرتضی بشیری  ارزياب
 24  مهدي منصوري نيك  ارزياب
 25  اکبر عبدالهی  ارزياب
 26  مزدك جباري  ارزياب
 27  رضا قلی پور  ارزياب
 28  کاوه طاهری  ارزياب
 29  احد جدیری حبیبی  ارزياب
 30  تورج صدوقي  ارزياب
 31  محمد سلمان صفت  ارزياب
 32  محمد حسین مهدی پور  ارزياب
 33  صفر شاسفند  ارزياب
 34  خلیل میرخانی
 ارزياب
 35  آرش الهوئی  ارزياب
 36  حجت اله  یبلوئی  ارزياب
 37  مهدی نزاکتی  ارزياب
 38  علي محمدي
 ارزياب
 39  محمد جعفر حسن پور  ارزياب
 40   مهرداد عموئی  ارزياب ارشد
 41   محسن مردانی  ارزياب ارشد
 42  حبيب الله پزشك  ارزياب ارشد
 43  افشين دبيري  ارزياب ارشد
 44   عين اله فرامرز  ارزياب ارشد
 45  كاظم كلب خاني  ارزياب ارشد
 46  رامين  صادقیان  ارزياب ارشد
 47   ابراهيم  شيخ  ارزياب ارشد
 48  علي تدين  ارزياب ارشد
 49  عزيزالله ميردار  ارزياب ارشد
 50  صمد بابايي  ارزياب ارشد
 51  محمد عموزاد  ارزياب ارشد
 52  مسعود ابراهيمي جماراني  ارزياب ارشد
 53  عليرضا عزيزاللهي  ارزياب ارشد
 54  جميل جليليان  ارزياب ارشد
 55  محمدرضا اميري  ارزياب ارشد
 56  محمد رضا سكاكي  ارزياب ارشد

 

 

 

7. اسامی ارزيابان چهارمین دوره جايزه تعالی منابع انسانی

 

1 جناب آقاي افشين دبيري  ارزياب ارشد
2 جناب آقاي صمد بابايي  ارزياب ارشد
3 جناب آقاي بهمن گل محمدي  ارزياب ارشد
4  جناب آقاي محمد رضا اميري  ارزياب ارشد
5  جناب آقاي حبيب اله پزشك  ارزياب ارشد
6  جناب آقاي ابراهيم شيخ  ارزياب ارشد
7  جناب آقاي عين اله فرامرز  ارزياب ارشد
8  جناب آقاي عزيزاله ميردار  ارزياب ارشد
9  جناب آقاي محمد عموزاد  ارزياب ارشد
10  جناب آقاي مسعود ابراهيمي جماراني  ارزياب ارشد
11  جناب آقاي سيد عليرضا عزيزالهي  ارزياب ارشد
12  جناب آقاي محمد رضا سكاكي  ارزياب ارشد
13  جناب آقاي جميل جليليان  ارزياب ارشد
14  جناب آقاي كاظم كلب خاني  ارزياب ارشد
15  جناب آقاي مرتضي بشيري  ارزياب ارشد
16  جناب آقاي محسن پير  ارزياب ارشد
17  جناب آقاي مهرداد عمويي  ارزياب ارشد
18  جناب آقاي محسن مرداني  ارزياب ارشد
19  جناب آقاي محمد انتظاري  ارزياب ارشد
20  جناب آقاي علي تدين  ارزياب ارشد
21  جناب آقاي مهدي عليزاده
 ارزياب
22  جناب  آقاي مهدي نزاكتي
 ارزياب
23  جناب آقاي علي محمد آقا عليخاني
 ارزياب
24  جناب آقاي محمد كاظمي  ارزياب
25  جناب آقاي علي محمدي  ارزياب
26  جناب آقاي محمد حسين پور  ارزياب
27  جناب آقاي مهرداد معماريان
 ارزياب
28  جناب آقاي محمد اعظمي نژاد  ارزياب
29  جناب آقاي سيد رضي مقدس  ارزياب
30  جناب آقاي پيام رضازاده  ارزياب
31  جناب آقاي عليرضا كرمي  ارزياب
32  جناب آقاي بابك توژان  ارزياب
33  جناب آقاي تورج صدوقي  ارزياب
34  جناب آقاي عليمراد نوروزي  ارزياب
35  جناب آقاي محمد كارگر شوركي  ارزياب
36  جناب آقاي حسين محمدي  ارزياب
37  جناب آقاي روح الله جزيني  ارزياب
38  جناب آقاي سعيد عبدالهي  ارزياب
39  جناب آقاي حجت اله يبلوئي
 ارزياب
40  جناب آقاي احد جديري حبيبي  ارزياب
41  جناب آقاي علي اكبر مراد عباسي  ارزياب
42  سركار خانم فرشته ميراب زاده  ارزياب
43  سركار خانم فاطمه خدابخشي زاده  ارزياب
44  جناب آقاي محمد فرهادي
 ارزياب
45  جناب آقاي علي احمدي
 ارزياب
46  جناب آقاي رسول مرواريد زاده  ارزياب
47  جناب آقاي خليل ميرخاني  ارزياب
48  جناب آقاي محمد سلمان صفت  ارزياب
49  جناب آقاي افشين فردي  ارزياب
50  سركار خانم سهيلا كريم پور  ارزياب
51  جناب آقاي اكبر عبدالهي  ارزياب
52  سركار خانم مژده قنبري مباركه  ارزياب
53  جناب آقاي رضا قلي پور  ارزياب
54  جناب آقاي محمد جعفر حسن پور  ارزياب
55  جناب آقاي منصور دهقان نجم آبادي  ارزياب
56  سركار خانم ماندانا فروزش  ارزياب
57  جناب آقاي عليرضا يوسفي  ارزياب
58  جناب آقاي مصطفي پرخوان  ارزياب
59  جناب آقاي ابوالفضل نيك آيين  ارزياب
60  جناب آقاي جواد سالاري  ارزياب
61  جناب آقاي عادل رضا گودرزي  ارزياب
62  جناب آقاي احمد طالبيان  ارزياب
63  جناب آقاي جهانگير پور صميمي  ارزياب
64  سركار خانم فرزانه نادر پور  ارزياب
65  جناب آقاي وحيد مجدي  ارزياب
66  جناب آقاي رامين صادقيان  ارزياب
67  جناب آقاي احسان نبي زاده  ارزياب
68  سركار خانم ليدا شيرزاد  ارزياب
69  جناب آقاي اصغر يوسف پور  ارزياب

 

  

8. اسامی ارزيابان پنجمین دوره جايزه تعالی منابع انسانی

 

1  جناب آقای فرهنگ پاکزاد ارزياب
2 جناب آقای سيد رضي مقدس ارزياب
3 سرکار خانم سهيلا كريم پور ارزياب
4 جناب آقای سعيد عبدالهي ارزياب
5 سرکار خانم سحر مهاجراني ارزياب
6 سرکار خانم زهرا محمد زاده ارزياب
7 جناب آقای روح الله جزيني ارزياب
8 جناب آقای رضا قلي پور ارزياب
9 سرکار خانم مولود دولت آبادي ارزياب
10 جناب آقای حسين محمدي ارزياب
11 جناب آقای جواد سالاري ارزياب
12 جناب آقای جعفر زنگنه ارزياب
13 جناب آقای تورج صدوقي ارزياب
14 جناب آقای پيام رضازاده ارزياب
15 جناب آقای بهروز صمدي ارزياب
16 جناب آقای بابك داووديان ارزياب
17 جناب آقای بابك توژان ارزياب
18 جناب آقای آرش عربپور ارزياب
19 جناب آقای اكبر غريب نواز ارزياب
20 جناب آقای اكبر عبدالهي ارزياب
21 جناب آقای اصغر يوسف پور ارزياب
22 جناب آقای احمد رضا طالبيان ارزياب
23 جناب آقای احسان نبي زاده ارزياب
24 جناب آقای احد جديري حبيبي ارزياب
25 جناب آقای ابوالفضل نيك آيين ارزياب
26 جناب آقای وحيد مجدي ارزياب
27 سرکارخانم نسترن رفيعي ارزياب
28 جناب آقای منصور دهقان نجم آبادي ارزياب
29  سر کار خانم مژده قنبري مباركه ارزياب
30 جناب آقای محمد فرهادي ارزياب
31 جناب آقای محمد سلمان صفت ارزياب
32 جناب آقای محمد حسين مهدي پور ارزياب
33 جناب آقای محمد آقا عليخاني ارزياب
34 جناب آقای محمد اعظمي نژاد ارزياب
35 جناب آقای مجيد يونسي ارزياب
36 سرکارخانم ليدا شيرزاد ارزياب
37 سر کار خانم فرشته ميراب زاده ارزياب
38 جناب آقای علي اكبر مراد عباسي ارزياب
39 جناب آقای علي احمدي ارزياب
40 جناب آقای صادق رحيمي فرد ارزياب
41 شهرزاد حيدرخدايي ارزياب
42 سرکار خانم ياسمن اميراعلايي  ارزياب
43 جناب آقای مهرداد معماريان ارزياب
44 جناب آقای مهدی علیزاده ارزياب
45 جناب آقای محمد كارگر شوركي ارزياب
46 جناب آقای مجيد باب الحوائجي ارزياب
47 جناب آقای عليرضا يوسفي ارزياب
48 جناب آقای علي ممتازان ارزياب
49 جناب آقای علي محمدي ارزياب
50 جناب آقای مهدی ملکیان ارزياب
51 جناب آقای علي سليمانيان مبصر ارزياب
52 جناب آقای خلیل میرخانی ارزياب ارشد
53 جناب آقای حجت اله  یبلوئی ارزياب ارشد
54 جناب آقای حبيب الله پزشك ارزياب ارشد
55 جناب آقای افشين دبيري ارزياب ارشد
56 جناب آقای  محسن مردانی ارزياب ارشد
57 جناب آقای  ابراهيم شيخ ارزياب ارشد
58   جناب آقای رامين صادقیان ارزياب ارشد
59 جناب آقای علي تدين ارزياب ارشد
60 جناب آقای عزيزالله ميردار ارزياب ارشد
61 جناب آقای صمد بابايي ارزياب ارشد
62 جناب آقای مهرداد عمويي ارزياب ارشد
63 جناب آقای مهدي نزاكتي ارزياب ارشد
64 جناب آقای مصطفي پرخوان ارزياب ارشد
65 جناب آقای مسعود ابراهيمي جماراني ارزياب ارشد
66 جناب آقای مرتضي بشيري ارزياب ارشد
67 جناب آقای محمدرضا اميري ارزياب ارشد
68 جناب آقای محمد عموزاد ارزياب ارشد
69 جناب آقای محمد رضا سكاكي ارزياب ارشد
70 جناب آقای محمد انتظاري ارزياب ارشد
71 سرکار خانم فاطمه خدابخشي ارزياب ارشد
72 جناب آقای عين اله فرامرز ارزياب ارشد
73 سرکار خانم فرزانه نادرپور ارزياب ارشد
74 جناب آقای عليرضا عزيزاللهي ارزياب ارشد

 

اولين دوره فراخوان جايزه تعالي منابع انساني از نيمه سال 1387 آغاز گرديد آخرين مهلت دريافت اظهارنامه متقاضيان براي سطح نشان تا تاريخ 30/10/87 بود و براي سطوح تقدير نامه و گواهينامه تا 15/03/88 ادامه داشت.
در فرايند اولين دوره جايزه 20 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه در نهايت 8 سازمان با ارسال اظهارنامه در اين فرايند حضور يافتند . بعد از بررسي اظهارنامه متقاضيان و برگزاري جلسات تركيب و اجماع و SiteVisit «بازديد از محل» توسط ارزيابان جايزه و اختصاص امتياز به اين سازمانها، نتيجه نهائي توسط كميته علمي وداوري جايزه مورد بررسي قرار گرفت كه سازمانهاي زير به عنوان برترين هاي حوزه منابع انساني در اولين دوره جايزه معرفي شدند و جوايز خود را طي مراسمي با شكوه در روز شنبه مورخ 20/04/88 در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما از وزير محترم صنايع و معادن دريافت داشتند.
 
- ساپكو
نشان برنزي ****
- ايران خودرو
نشان برنزي   ***
- مگاموتور
تقديرنامه ****
- تراكتورسازي
تقدير نامه ***
- ستاد گروه بهمن
تقديرنامه **
- ساخت تجهيزات و ابزارآلات سايپا
تقديرنامه **
- دنده فن آور
تقديرنامه **
- موسسه مالي و اعتباري مهر
گواهينامه

          

 

فراخوان دومين دوره جايزه تعالي منابع انساني از نيمه دوم سال 1388 از طريق درج آگهي در سايت انجمن و ارسال نامه آغاز گرديد. سازمانهاي متقاضي تا تاريخ 30/10/1388 مهلت داشتند نسبت به ثبت نام اقدام کنند که در همان ابتداي فراخوان با استقبال قابل قبولي مواجه گرديد،و در مهلت قانوني 23 سازمان بزرگ و متوسط کتباً مراتب حضور خود را به دبير خانه جايزه اعلام کردند.متقاضيان سطح نشان تا پايان اسفند 88 و متقاضيان سطوح گواهينامه و تقدير نامه مجاز بودند تا تاريخ 30/4/89 اظهار نامه هاي خود را به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند. بعد از دريافت اظهار نامه ،تيم هاي ارزيابي متشکل از  9 سر ارزياب و 29 نفر ارزياب تشکيل گرديد. بعد از ارزيابي هاي فردي و گروهي و برگزاري جلسات ترکيب و اجماع ،بازديد از محل "site visit"در ماههاي خرداد و تير 1389 انجام گرفت و نتيجه ارزيابي حوزه منابع انساني سازمانهاي متقاضي دومين دوره جايزه تعالي منابع انساني توسط ارزيابان اعلام و در شوراي علمي و داوري بعد از بررسي هاي دقيق امتيازات، سازمانهاي زير به عنوان سازمانهاي برتر معرفي شدند که طي مراسمي با شکوه در روز 11 مرداد ماه 1389 همزمان با ششمين کنفرانس توسعه منابع انساني جوايز خود را در سالن همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از دست معاونت محترم توسعه سرمايه هاي انساني رياست جمهوري و تني چند از مقامات کشوري دريافت داشتند.

شرکت تام ايران خودرو نشان برنزي 3 ستاره تعالي منابع انساني
گروه مپنا نشان برنزي 3 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت فولاد خوزستان تقدير نامه 4 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت پالايش گاز سرخون و قشم                تقدير نامه 3 ستاره تعالي منابع انساني
گروه بهمن تقدير نامه 3 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت مزدا يدک تقدير نامه 2 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت بهمن ديزل تقدير نامه 2 ستاره تعالي منابع انساني
شرکت گاز استان اصفهان گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت ايران خودرو ديزل گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت منطقه 4 عمليات انتقال گاز مشهد      گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت سيمان داراب گواهينامه تعالي منابع انساني
شرکت صنايع ريلي ايران خودرو (ايريکو) گواهينامه تعالي منابع انساني
سازمان مديريت صنعتي گواهينامه تعالي منابع انساني

 

 

    

فراخوان سومين دوره جايزه تعالي منابع انساني از نيمه دوم سال 1389 آغاز گرديد كه بعد از اعلام فراخوان تا پايان ارديبهشت 1390 ثبت نام از متقاضيان ادامه داشت.

در سومين دوره جايزه تعالي منابع انساني 34 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه در نهايت با توجه به مهلت دريافت اظهارنامه تا پايان تيرماه 1390 فقط 19 سازمان توانستند اظهارنامه خودشان را به موقع براي دبيرخانه جايزه ارسال نمايند كه از اين تعداد 17 سازمان به شرح زير موفق شدند يكي از سطوح گواهينامه ، تقديرنامه و نشان سومين دوره جايزه تعالي منابع انساني را دريافت كنند.

مراسم اعطاي جايزه در روز شنبه مورخ 14 آبان در سالن همايش­هاي صدا و سيما با حضور پرشكوه تعداد 1000 نفر از مديران عامل، مديران و مسئولين حوزه­هاي منابع انساني كشور برگزار گرديد و جوايز سازمان­هاي برتر توسط جناب آقاي دكترلطف ا... فروزنده معاون محترم توسعه سرمايه هاي انساني رياست جمهوري و جناب آقاي دكتر مهدي غضنفري وزير محترم صنعت،معدن و تجارت و تني چند از مقامات دير كشوري، به مديران عامل اين سازمان­ها اعطاء شد.

 

شرکت فولاد خوزستان نشان برنزی 3 ستاره تعالی منابع انسانی
ستاد گروه (بهمن موتور) تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی
گروه صنعتی بارز تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت ایساکو تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت پتروشیمی تبریز تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت مزدا یدک تقدیرنامه 3 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت کیسون تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت گاز استان اصفهان تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت ایران دوچرخ تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت ایسیکو گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت اپکو گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت خدمات بیمه ای بهمن گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان گواهی نامه تعالی منابع انسانی
شرکت داروسازی ابوریحان گواهی نامه تعالی منابع انسانی

 

 

                    

 

در چهارمين دوره جايزه تعالي منابع انساني 35 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه با توجه به اتمام مهلت ارسال اظهارنامه مطابق برنامه زمانبندي اين دوره يعني 31/05/1391,در نهايت 23 سازمان اظهارنامه هاي خود را به موقع به دبيرخانه جايزه ارسال داشتند كه بعد از بررسي اين اظهارنامه ها توسط تيم هاي ارزيابي, برگزاري جلسات تركيب و اجماع و بازديد از محل “site visit” ، 21 سازمان زير موفق شدند.يكي از سطوح گواهي‌نامه, تقديرنامه و نشان چهارمين دوره جايزه تعالي منابع انساني را دريافت كنند.

اعطاي جوايز چهارمين دوره جايزه روز دوشنبه مورخ 29 آبان 1391 در مراسم با شكوهي با حضور اساتيد اين حوزه, مديران عامل, مديران و مسئولان حوزه هاي منابع انساني كشور در سالن همايش هاي صداو سيما برگزار گرديد و مديران عامل سازمان هاي برتر در حوزه منابع انساني جوايز خود را از جناب آقاي دكتر عزيزي معاونت محترم توسعه سرمايه‌هاي انساني رياست جمهور و تني چند از مقامات كشوري دريافت كردند.
 
شركت فولاد خوزستان نشان برنزي سه ستاره تعالي منابع انساني
گروه صنعتي بارز تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني
شركت بيمه ملت تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني
شركت خدمات فني رنا تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني
شركت منطقه 4 عمليات انتقال گاز تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت توزيع داروپخش تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت ساخت تجهيزات سپاهان(گروه مپنا) تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت مهندسي وساختمان صنايع نفت OIEC تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت داروسازي ابوريحان تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
سازمان بنادر و دريانوردي تقديرنامه دوستاره تعالي منابع انساني
شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان گواهينامه تعالي منابع انساني
اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران- بندر نوشهر گواهينامه تعالي منابع انساني
اداره كل بنادر و دريا نوردي استان گيلان- بندر انزلي گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت مهركام پارس گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت توسعه نفت و انرژي قشم گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس        گواهينامه تعالي منابع انساني
مؤسسه مهندسين مشاور ساحل گواهينامه تعالي منابع انساني
مجتمع صنايع لاستيك يزد گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت توزيع نيروي برق استان يزد گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت پترو پارس ليميتد گواهينامه تعالي منابع انساني
شركت فولاد مهر سهند گواهينامه تعالي منابع انساني
 

مراسم اعطاي جوايز پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني 28 آبان ماه سال جاري در سالن همايش هاي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.مديران عامل 32 سازمان برتر جوايز خود را طي مراسمي از محمدباقر نوبخت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و غلامرضا شافعي رئيس هيأت عامل سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران و تني از مقامات کشوري دريافت کردند. دبير جايزه تعالي منابع انساني اظهار داشت: به منظور قدرداني از سازمان‌هاي برتر در حوزه منابع انساني که در فرآيند پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني شرکت کرده‌اند، جوايزي در سه سطح گواهي‌نامه، تقديرنامه و نشان اعطا شد.

محسن صابري گفت: فرآيند جايزه  نسبت به سال 91 رشد صعودي داشته است  و 3 سازمان در سطح نشان، 23 سازمان در سطح تقديرنامه و 6 سازمان در سطح گواهي‌نامه موفق به ارسال اظهارنامه شدند و در نهايت سازمان هاي ذيل در سطوح فوق نايل به دريافت جايزه تعالي در پنجمين دوره شدند.

محسن صابري در ادامه افزود: فراخوان آغاز ششمين دوره جايزه طبق برنامه زمانبندي در تاريخ 28 آبان ماه در همين مراسم اعلام شد.

بانك پاسارگاد نشان برنزي 3 ستاره 
بيمه ملت تقديرنامه 4 ستاره
شركت ايساكو تقديرنامه 4 ستاره
سازمان بنادر و دريا نوردي  تقديرنامه 3 ستاره
شركت انتقال داده هاي آسيا تك تقديرنامه 3 ستاره
شركت اروند پلاستيك تقديرنامه 3 ستاره
شركت داروسازي ابوريحان  تقديرنامه 3 ستاره
بانک تجارت  تقديرنامه 3 ستاره
شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC) تقديرنامه 3 ستاره
بانك انصار  تقديرنامه 3 ستاره 
شركت شاسي سازي ايران تقديرنامه 2 ستاره 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان  تقديرنامه 2 ستاره 
بانك رفاه  تقديرنامه 2 ستاره 
شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو  تقديرنامه 2 ستاره 
شركت امداد خودرو ايران تقديرنامه 2 ستاره 
اداره كل بندر و دريانوردي بندر خرمشهر  تقديرنامه 2 ستاره 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان- بندر انزلي تقديرنامه 2 ستاره 
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم تقديرنامه 2 ستاره 
مؤسسه مهندسين مشاور ساحل تقديرنامه 2 ستاره 
گروه سپاسد تقديرنامه 2 ستاره 
شركت مهندسي و توسعه سروك آذر گواهي‌نامه 
اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر گواهي‌نامه 
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان گواهي‌نامه 
شرکت دخانيات ايران  گواهي‌نامه 
شرکت فولاد سپيد فراب کوير گواهي نامه 
شركت مهر كام پارس  گواهي نامه 
اداره كل بنادر و دريانوردي  استان مازندران- بندر نوشهر  گواهي‌نامه 
مجتمع صنايع لاستيك يزد گواهي‌نامه 
شركت توسعه  و نو آوري شهر  گواهي‌نامه 
اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر  گواهي نامه 
بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد گواهي‌نامه 
شهرداري  منطقه 18 گواهي‌نامه 

        

 

مراسم ششمين دوره جايزه تعالي منابع انساني، بيست و هفتم آبان ماه سال 1393 در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد.

در فرآيند ششمين دوره جايزه تعالي منابع انساني چهل و دو سازمان با ارسال درخواست کتبي و فرم تقاضاي حضور براي شرکت در ششمين دوره جايزه تعالي اعلام آمادگي کردند، ولي در نهايت سي و سه سازمان موفق شدند به موقع اظهارنامه خود را به دبيرخانه جايزه تحويل داده و در ارزيابي اين دوره شرکت نمايند.

سازمان هاي شرکت کننده در فرآيند ششمين دوره جايزه تعالي در سه سطح نشان، تقديرنامه و گواهي نامه به شرح ذيل نائل به کسب جوايز خود شدند.

شايان ذکر است فراخوان هفتمين دوره جايزه تعالي منابع انساني و فراخوان تربيت ارزياب در اين مراسم توزيع گرديد.

 

بانك پاسارگاد نشان برنزي 4 ستاره
کيسون نشان برنزي 3 ستاره
پتروپارس تقديرنامه 4 ستاره
بهمن ديزل تقديرنامه 4ستاره
مزدا يدک تقديرنامه 4 ستاره
آسياتک تقديرنامه 4 ستاره
بانک انصار تقديرنامه 4 ستاره
بانک مسکن تقديرنامه 3 ستاره
داروپخش تقديرنامه 3 ستاره
امداد خودرو ايران تقديرنامه 3 ستاره 
تعاوني خاص کاركنان ايران خودرو تقديرنامه 3 ستاره 
شرکت سيبا موتور تقديرنامه 3 ستاره 
اداره کل بنادر و دريانوردي خرمشهر تقديرنامه 3 ستاره 
پتروشيمي شهيد تندگويان تقديرنامه 2 ستاره 
بانک شهر تقديرنامه 2 ستاره 
ايسيکو تقديرنامه 2 ستاره 
مهركام پارس تقديرنامه 2 ستاره 
سروک آذر تقديرنامه 2 ستاره 
خدمات بيمه اي بهمن تقديرنامه 2 ستاره 
موسسه فرهنگي ديجيتال کليد طلايي جهان تقديرنامه 2 ستاره 
توربو کمپرسور تک خاورميانه (توربو تک) تقديرنامه 2 ستاره
شهرداري شيراز گواهي‌نامه 
اداره دريانوردي خوزستان (بندر امام خميني) گواهي‌نامه 
پخش هجرت گواهي‌نامه 
OICO گواهي نامه 
شرکت توسعه طرح هاي صنعتي فناوران پارسيان گواهي نامه 
فناپ گواهي‌نامه 
ليزينگ ايرانيان گواهي‌نامه 
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گواهي‌نامه 
اداره کل راه و شهرسازي يزد گواهي نامه 
ليزينگ اقتصاد نوين گواهي‌نامه 
لوله گستر اسفراين گواهي‌نامه 

دوره هاي آموزشي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني

انجمن مديريت منابع انساني ايران به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران و كارشناسان شركت هاي متقاضي حضور در فرايند جايزه تعالي منابع انساني اقدام به برگزاري دوره هاي زير نموده است.

دوره هاي آموزشي مرتبط با جايزه تعالي منابع انساني

دریافت فایل ( حجم 574 کیلوبایت)

تقاضای تقدیرنامه و گواهینامه     (دریافت فایل   Word   یا    Pdf )

تقاضای نشان         (دریافت فایل  Word   یا   Pdf )

راهنمای متقاضیان نهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی


دریافت فایل ( حجم  1/98مگابایت)

تعداد بازدیدکنندگان

امروز: 16

کل: 615474